Sylabus předmětu APA - Akademické psaní v angličtině (ŠAVŠ - LS 2015/2016)

     Čeština          Angličtina          

Název: Akademické psaní v angličtině
Semestr: LS 2015/2016
Garant předmětu: Ioana Giurgiu, M.A.
Garantující pracoviště: Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
The course is an introduction to academic writing in order to prepare students for their academic studies in English. The course will follow genre approaches to writing which will not only provide a schemata for learners to follow but will also guide them through the actual process of writing as well.
 
Výukové metody: The main course content will be introduced and practiced during the lessons and additional self-study material on Moodle. The key skills and language are enhanced by short coursework assignments given during the semester.
 
Obsah předmětu:
1.Academic style (dotace 4/0)
 
a.Impersonal sentence structures
b.Style - Avoiding repetition and redundancy (1.10, pp.147-153)

2.Typical writing structures (dotace 2/0)
 
a.Background to writing Essays, reports and RA's(1.1, pp.3-9)

3.Citing and referencing (dotace 4/0)
 
a.References and quotations (1.8, pp.58-66)
b.Integral and non-integral references
c.Verbs of reference(3.14, pp.230-234)

4.Paraphrasing and summarising (dotace 4/0)
 
a.Critical reading (1.2, p.10-24)
b.Paraphrasing - synonyms, word class, word order and change in tense (1.6, pp.44-50 and 3.11, pp.215-219)
c.Summarising - writing concisely (1.7, pp.52-57)

5.Cohesion (dotace 4/0)
 
a.Connectors and linking words (3.5, pp. 186-198)
b.Substitution, ellipsis, anaphoric and cataphoric referencing

6.Signposting (dotace 4/0)
 
a.Organising paragraphs (1.10, pp.71-77)
b.HyperTheme and MacroTheme
c.Cause ane effect (2.2, pp.104-109)

7.Hedging (dotace 4/0)
 
a.Writing cautiously using modals, adverbs and verbs (3.4, pp.182-184)

8.Academic grammar and vocabulary (dotace 2/0)
 
a.Vocabulary (3.2, pp.173-176)
b.Articles (3.3, pp.177-180)
c.Prepositions (3.8, pp.200-204)
d.Nouns and adjectives (3.6, pp.191-192)
e.Proof-reading your work: WO, verbs, preps, adj./adv., articles, ergative verbs

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-will be able to employ the course collected knowledge to create and write academic texts of various difficulties and structures.
-will be able to reconstruct information in a more cautious manner
-will formulate clear topical sentences to set up the idea of a paragraph
-will identify and reproduce in their own words referenced information in an academic format

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku11 h
     Příprava na průběžné hodnocení7 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce7 h
     Příprava na závěrečný test7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Vypracování semestrální práce40 %
Absolvování závěrečného testu50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
In order to pass the module students have to complete the following:

Attendance (10%) - participate in at least 60% of the lessons.
Coursework (40%) - complete 4 short coursework tasks.
Final Test (50%) - content based on the syllabus.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
BAILEY, S. Academic Writing for International Students of Business. Abingdon: Routledge, 2011. 317 s. ISBN 978-0-4155-6471-7.
MARTALA, M. -- HAMMOND, A. -- GILLET, A. Inside Track Successful Academic Writing. Harlow: Pearson Education Ltd, 2009. 334 s. ISBN 978-0-273-72171-0.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Paula Gibson, M.A. (cvičící, zkoušející)
Ioana Giurgiu, M.A. (garant)
Vyučován v jazyce: angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 16. 11. 2015.

Typ výstupu: