Sylabus předmětu BAP - Banking and Insurance (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Course title:
Banking and Insurance
Semester: -- item not defined --
Course supervisor:
Supervising department:
Prerequisites for registration:
Time allowance:
full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching: lecture, seminar
Mode of completion and credits: Exam (3 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-
Will apply principles of time value of money for financial services
-
Will explain the substance of banking system functioning
-
Will express the key principles of insurance

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     Attendance of lectures
24 h
8 h
     Attendance of courses/seminars/tutorials12 h0 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
9 h28 h
     Ongoing evaluation9 h
0 h
     Composing of individual (seminar) work
7 h
20 h
     Composing of presentation
7 h0 h
     Preparation for final test
16 h
28 h
Total84 h
84 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation10 %0 %
Term paper10 %
40 %
Mid-term test(s)
40 %
0 %
Final test
40 %
60 %
Total
100 %
100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
KANTNEROVÁ, L. Základy bankovnictví. Teorie a praxe. Praha: C.H. Beck, 2016. 232 p. ISBN 978-80-7400-595-4.
DUCHÁČKOVÁ, E. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2015. 305 p. ISBN 978-80-87865-25-5.
DVOŘÁK, P. -- RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2013. 304 p. ISBN 978-80-247-4831-3.

Recommended:
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách (v aktuálním znění)
Language of instruction: Czech
KODERA, J. -- MANDEL, M. -- REVENDA, Z. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2014. 424 p. ISBN 978-80-7261-279-6.
REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2015. 560 p. ISBN 978-80-7261-230-7.
POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2013. 480 p. ISBN 978-80-7400-491-9.

Study plans:
Field of study B-EM-FME Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2012/2013, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-FME Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2014/2015, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-FME Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2015/2016, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-FME Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2016/2017, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-FAM Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2018/2019, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-FME Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2018/2019, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-FAM Business Administration and Financial Management, full-time form, initial period WS 2018/2019, place of teaching Praha
Track B-EMCZ-BFR Financial Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BFR Financial Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Praha
Track B-EMEN-BFRE Financial Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BFR Financial Management, part-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BFR Financial Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Praha
Track B-EMEN-BFRE Financial Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Praha
 
Run in the period of:
Course tutor:
Teaching language:
Czech
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. on 06/28/2018.

Typ výstupu: