Course syllabus ZZPS - Employees, employers and social- and health insurance systems (ŠAVŠ - SS 2014/2015)

     Czech          English          

Course title:
Employees, employers and social- and health insurance systems
Semester:
SS 2014/2015
Course supervisor:
Supervising department: Department of Financial and Tax Law (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration:
Time allowance: full-time, 2/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/16 (lectures per period / seminars per period)
Type of study:
usual
Form of teaching: lecture, seminar
Mode of completion and credits: Exam (6 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Direct teaching
     Attendance of lectures
24 h
0 h
     Attendance of courses/seminars/tutorials
24 h0 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
48 h
0 h
     Composing of individual (seminar) work
24 h
0 h
     Preparation for final oral exam
48 h
0 h
Total
168 h
0 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation
20 %
0 %
Presentation
20 %
0 %
Final oral exam
60 %
0 %
Total
100 %
0 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1st ed. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1880-0.
ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní 2013. 23rd ed. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-800-0.
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2014.: 12. aktualizované vydání. 12th ed. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.

Recommended:
ARNOLDOVÁ, Anna. Sociální zabezpečení I: sociální zabezpečení v České republice, lékařská posudková služba, pojistné, systémy sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 350 s. Aktuální legislativa. ISBN 978-80-247-3724-9.
ČESKO. Sociální pojištění: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení: 2014: redakční uzávěrka 3.2.2014. Ostrava: Sagit, [2014]. 352 s. ÚZ: úplné znění; č. 1014. Rekodifikace. ISBN 978-80-7488-040-7.
Předpis č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Předpis č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Předpis č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Language of instruction: Czech
SCHMIED, Z. -- TRYLČ, L. Zákoník práce 2013.: Stručný komentář s důrazem na poslední změny, převodní můstek k "velké"novele zákoníku práce z roku, shrnutí změn v roce 2012 a a k 1. lednu 2013. 9th ed. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-790-4.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of:
Course tutor:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (supervisor)
Teaching language:
Czech
Room: -- item not defined --


Last modification made by Mgr. Luděk Švejdar on 05/19/2015.

Type of output: