Course syllabus BOD - Data Protection and Security (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Course title: Data Protection and Security
Semester: -- item not defined --
Course supervisor: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.
Supervising department: Department of Informatics and Quantitative Methods (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration: Bachelor state examination
Time allowance: full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Type of study: usual
Form of teaching: lecture
Mode of completion and credits: Exam (3 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods: -- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     Attendance of lectures24 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation24 h
     Preparation for final test36 h
Total84 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendance
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation35 %
Final test65 %
Total100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o, 2015. ISBN 978-80-7380-501-2.
MATES, P. -- SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty (2. vydání). Praha: Leges s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87576-36-6.
NEDOMOVÁ, L. -- NOVÁK, L. -- DOUCEK, P. Řízení bezpečnosti informací (2. vydání). Praha: Professional publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-050-8.
HORÁK, J. Bezpečnost malých počítačových sítí: praktické rady a návody. Praha: Grada Publishing a.s, 2003. ISBN 978-80-24762-72-2.

Recommended:
SINGER, P W. -- FRIEDMAN, A. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. USA: Oxford University Press, 2014.
STALLINGS, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice (6th Edition). USA: Pearson, 2013.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of: WS 2018/2019, WS 2017/2018, SS 2014/2015   (and older)
Course tutor: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. (supervisor)
Teaching language: Czech
Room: Praha


Last modification made by Mgr. Luděk Švejdar on 05/23/2019.

Type of output: