Sylabus predmetu ZZPS - Employees, employers and social- and health insurance systems (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Course title:
Employees, employers and social- and health insurance systems
Semester:
-- item not defined --
Course supervisor:
Supervising department:
Prerequisites for registration:
not Bachelor state examination
Time allowance:
full-time, 3/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/16 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching:
lecture
Mode of completion and credits: Exam (6 credits)
Course objective:
The goal of the subject is to establish understanding the importance of social security and health insurance in the Czech republic and in the othe countries.
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
1.
Employees obligations and employees rights. Trade Unions, Tripartism. (allowance 2/2)
2.
Employers' obligations and employers' rights. Employers organisation. (allowance 2/2)
3.Social security and health insurance. (allowance 2/2)
4.
Social security systems in other countries I. (allowance 2/2)
5.
Social security systems in other countries II. (allowance 2/2)
6.The importance of Social security in the Czech republic. (allowance 2/2)
7.
The importance of Health insurance in the Czech republic. (allowance 2/2)
8.
Labour code – working conditions of employees, occupational safety and health protections (allowance 2/2)
9.
Self-employed – Differences between employee and self employed. (allowance 2/2)
10.Illegal working. State Labour Inspection Office. (allowance 2/2)
11.
Living and Subsistence Minimum wage and State social support. (allowance 2/2)
12.
The impact of social expenditure on the public debt. (allowance 2/2)
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Direct teaching
     Attendance of lectures
36 h
16 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation60 h80 h
     Composing of individual (seminar) work
24 h
24 h
     Preparation for final oral exam
48 h48 h
Total
168 h
168 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation
20 %
0 %
Presentation
20 %
0 %
Final oral exam
60 %0 %
Total
100 %
0 %
 
Course completion:
The course is completed by final test.
The students are evaluated on the basis of the following criteria:
1. Class participation and active contribution to the seminars including the reading of the assigned materials (20 points).
2. Presentation; maximum score is 20 points
3. Final test -- maximum score 60 points
The minimal admission limit to the final exam is 24 points raised in the semester. If the minimum passing score is not reached, the student fails the course.

The minimum passing score on the final test is 58 % (35 points). If the minimum passing score is not reached, the student fails the course.

Classification scale reflecting total passing score:
90-100 % SAVS classification scale 1 (ECTS classification scale A)
83-89 % SAVS classification scale 2 (ECTS classification scale B)
75-82 % SAVS classification scale 2 (ECTS classification scale C)
68-74 % SAVS classification scale 3 (ECTS classification scale D)
60-67 % SAVS classification scale 3 (ECTS classification scale E)
59 % and less SAVS classification scale(4/N)(ECTS classification scale F)
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
MPSV, M. Social security in the Czech republic.  [online]. 2009. URL: https://www.mpsv.cz/files/clanky/7090/ssz_cr_aj.pdf.
Language of instruction: Czech
BROŽOVÁ, D. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1st ed. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1880-0.
ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní 2013. 23rd ed. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-800-0.
VANČUROVÁ, A. -- LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2014.: 12. aktualizované vydání. 12th ed. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.
Language of instruction: English
CZECH REPUBLIC, M. Labour Code.  [online]. 2006. URL: https://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/labour_code.pdf.
BRUUN, N. -- SCHÖMANN, I. -- LÖRCHER, K. The Economic and Financial Crisis and Collective Labour Law in Europe. Oxford: Hart Publishing, 2014. ISBN 978-1-84946-614-1.

Recommended:
ARNOLDOVÁ, Anna. Sociální zabezpečení I: sociální zabezpečení v České republice, lékařská posudková služba, pojistné, systémy sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 350 s. Aktuální legislativa. ISBN 978-80-247-3724-9.
ČESKO. Sociální pojištění: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení: 2014: redakční uzávěrka 3.2.2014. Ostrava: Sagit, [2014]. 352 s. ÚZ: úplné znění; č. 1014. Rekodifikace. ISBN 978-80-7488-040-7.
Předpis č. 582/1991 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Předpis č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Předpis č. 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Language of instruction: Czech
SCHMIED, Z. -- TRYLČ, L. Zákoník práce 2013.: Stručný komentář s důrazem na poslední změny, převodní můstek k "velké"novele zákoníku práce z roku, shrnutí změn v roce 2012 a a k 1. lednu 2013. 9th ed. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-790-4.

Study plans:
Field of study B-EM-PERLZ Business Administration and Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2015/2016, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2018/2019, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Praha
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Praha
Track B-EMEN-BRLZE Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Praha
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMEN-BRLZE Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Mladá Boleslav
 
Run in the period of:
SS 2019/2020, WS 2019/2020, SS 2018/2019, WS 2018/2019, SS 2017/2018, SS 2014/2015 (and older)
Course tutor:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (supervisor)
Teaching language:
Czech, English
Room: Mladá Boleslav, Praha


Last modification made by Mgr. Pavel Neset, Ph.D. on 04/11/2019.

Typ výstupu: