Course syllabus PP1 - Labour law I (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Course title:
Labour law I
Semester:
-- item not defined --
Course supervisor:
Supervising department:
Prerequisites for registration:
Time allowance: full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/12 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching: lecture, seminar
Mode of completion and credits:
Classified fulfillment of requirements (5 credits)
Course objective:
The objective of the course is to help students to understand fundamental principles of labour law in the broader perspective of protection of social rights. Students will also get acquianted with the practical information and skills for the practical implementation of labour law mainly in the process of labour contracts drafting and execution and labour dispute prevention and resolution.


 
Course methods:
Combination of theoretical lectures with practical seminars/workshops focused on case studies and drafting of labour contracts and other labour law legal documentation.
 
Course content:
1.
1. Parties to Labour Relations (allowance 2/0)
2.2. Equal Treatment and Prohibition of Discrimination (allowance 2/0)
3.
3. Employment Contract and Commencement of an Employment Relationship (allowance 2/0)
4.
4. Alterations of an Employment Relationship (allowance 2/0)
5.
5. Termination of an Employment Relationship (allowance 2/0)
6.
6. Working Hours and Length of Working Hours (allowance 2/0)
7.
7. Rights and Obligations of the Employee and Employer (allowance 2/0)
8.
8. Wage, Salary and Remuneration (allowance 2/0)
9.
9. Obstacles to Work (allowance 2/0)
10.
10. Liability in Labour Law (allowance 2/0)
11.
Protection of health in labour relationships (allowance 0/0)
12.
Specific regulation of Employment agencies (allowance 0/0)
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-
Will analyze the labour disputes and suggest the appropriate form of solution
-Will apply principles of legal regulation to practical execution and termination of labour relationships
-
Will clarify principles of the civil law and labour law in labour relationships.
-
Will describe principles of private and public law regulation of labour relationships.
-Will develop prevention of labour disputes strategy.

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Direct teaching
     Attendance of lectures
24 h12 h
     Attendance of courses/seminars/tutorials
12 h0 h
     Consultations with teacher (part-time form of study)
0 h
12 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
36 h
36 h
     Ongoing evaluation
20 h
0 h
     Composing of presentation6 h0 h
     Preparation for final test
42 h0 h
     Preparation for final oral exam
0 h
80 h
Total
140 h
140 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation
10 %
10 %
Presentation
10 %
0 %
Mid-term test(s)
20 %
0 %
Final test
60 %
0 %
Final oral exam
0 %
90 %
Total
100 %100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
SOUŠKOVÁ, M. -- SPIRIT, M. Pracovní právo pro ekonomy. 1st ed. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2067-4.
TOMŠEJ , J. Zákoník práce v praxi -komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: GRADA, 2018. ISBN 978-80-247-3471-2.
DOLEŽÍLEK, J. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. 3rd ed. Wolters Kluwer, a.s., 2015. 391 p. Judikatura. ISBN 978-80-7478-886-4.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 2nd ed. Leges, 2018. 384 p. Student. ISBN 978-80-7502-299-8.

Recommended:
BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxv, 1613 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8.
ELERT, Nicole. German employment law: 618 questions frequently asked by foreigners [online]. Berlin: De Gruyter, [2014] [cit. 2015-04-20]. ISBN 978-3-11-030282-0. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10838332.
FETTER, Richard W. Průvodce judikáty ve vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec. Praha: BMSS-Start, 2011. 79 s. Průvodce extra; 3/2011. ISBN 978-80-86140-71-1.
JANEČKOVÁ, Eva. Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 199 s. ISBN 978-80-7478-518-4.
TETŘEVOVÁ, Michaela a ZAHUMENSKÝ, David. Jak se bránit v pozici zaměstnance: pracovní právo v otázkách a odpovědích. Brno: Liga lidských práv, ©2011. 115 s.
Language of instruction: Czech
TETŘEVOVÁ, M. -- ZAHUMENSKÝ, D. Jak se bránit v pozici zaměstnance. /Pracovní právo v otázkách a odpovědích. Brno: Liga lidských práv, 2011. 115 p. ISBN 978-80-87414-05-7.
BĚLINA, M. -- SEHNÁLEK, D. Pracovní právo. 2nd ed. Praha: C.H.Beck, 2004. 475 p. ISBN 80-7179-853-3.
BEZOUŠKA, P. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-795-9.
ZAHOŘOVÁ, E. -- KOUKAL, P. -- NOVOTNÝ, P. Nový občanský zákoník - Náhrada škody. Praha: GRADA, 2014. 144 p. ISBN 978-80-247-5165-8.
PICHRT, J. Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech. 1st ed. Praha: C.H.BECK, 2013. ISBN 978-80-7400-481-0.
HŮRKA, P. -- A KOLEKTIV. Pracovní právo v bodech s příklady. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-531-1.
PICHRT, J. -- DRÁPAL, L. Případové studie pracovněprávní. 1st ed. C.H. Beck, 2015. 463 p. ISBN 978-80-7400-582-4.
ŠVESTKA, J. Občanský zákoník: komentář. 1st ed. Praha: Wolters , 2014. 696 p. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-579-5.
DOLEŽÍLEK, J. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 397 p. Judikatura. ISBN 978-80-7357-716-2.
ŠÍNOVÁ, R. -- KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. Civilní proces. 1st ed. C.H. Beck, 2015. 331 p. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-600-5.
WINTEROVÁ, A. -- MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9th ed. Leges, 2018. 646 p. Student. ISBN 978-80-7502-298-1.

Study plans:
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Praha
Track B-EMEN-BRLZE Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2019/2020, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Praha
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMEN-BRLZE Human Resources Management, full-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Mladá Boleslav
Track B-EMCZ-BRLZ Human Resources Management, part-time form, initial period WS 2020/2021, place of teaching Mladá Boleslav
 
Run in the period of:
WS 2020/2021, SS 2019/2020, WS 2019/2020, SS 2018/2019, WS 2018/2019, WS 2017/2018 (and older)
Course tutor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (supervisor)
Teaching language:
Czech
Room:
Mladá Boleslav


Last modification made by JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. on 09/23/2019.

Type of output: