Course syllabus BAP - Banking and Insurance (ŠAVŠ - WS 2015/2016)

     Czech          English          

Course title: Banking and Insurance
Semester: WS 2015/2016
Course supervisor: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D.
Supervising department: Department of Finance and Accounting (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration: not Bachelor state examination
Time allowance: part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching: lecture, seminar
Mode of completion and credits: Exam (3 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods: -- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student will be able to:
 
-will apply principles of time value of money for financial services
-will explain the substance of banking system functioning
-will express the key principles of insurance

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodCombined form
Direct teaching
     Attendance of lectures8 h
     Attendance of courses/seminars/tutorials0 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation28 h
     Ongoing evaluation0 h
     Composing of individual (seminar) work20 h
     Composing of presentation0 h
     Preparation for final test28 h
Total84 h
 
Assessment methods:
Requirement typeCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation0 %
Term paper40 %
Mid-term test(s)0 %
Final test60 %
Total100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
POLOUČEK, S. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2013. 480 p. ISBN 978-80-7400-491-9.
DVOŘÁK, P. -- RADOVÁ, J. -- MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2013. 304 p. ISBN 978-80-247-4831-3.
DUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J. Pojistné trhy. Změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. Praha: Professional Publishing, 2012. 252 p. ISBN 978-80-7431-078-2.
DUCHÁČKOVÁ, E. -- DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. 1st ed. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-015-7.

Recommended:
Language of instruction: Czech
DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.
REVENDA, Z. Centrální bankovnictví.: 3. aktualizované vydání. 3rd ed. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.
REVENDA, Z. -- A KOLEKTIV. Peněžní ekonomie a bankovnictví.: 5. aktualizované vydání. 5th ed. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6.
POLOUČEK, S. Peníze, banky, finanční trhy. 1st ed. Praha: C.H.BECK, 2009. ISBN 978-80-7400-152-9.
Zákony 2012 II. Aktualizace II/5.: Zákon o bankách. 1st ed. Český Těšín: Poradce, 2012.
DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3rd ed. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-51-4.

Study plans:
B-EM-FAM Business Administration and Financial Management, part-time form, initial academic year WS 2013/2014
 
Run in the period of: WS 2018/2019, SS 2017/2018, WS 2017/2018, SS 2016/2017, WS 2016/2017, SS 2015/2016   (and older)
Course tutor: Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (examiner, instructor, supervisor)
Teaching language: Czech
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Zuzana Hejhalová on 12/06/2015.

Type of output: