Sylabus předmětu GAM - International project week: Global Automotive Management (ŠAVŠ - ZS 2014/2015)

     Čeština          

Název:
International project week: Global Automotive Management
Semestr:
ZS 2014/2015
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra logistiky a řízení kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/28 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 10. 6. 2014.

Typ výstupu: