Course syllabus PDV - Intellectual Property Rights in International Business (ŠAVŠ - WS 2014/2015)

     Czech          English          

Course title:
Intellectual Property Rights in International Business
Semester:
WS 2014/2015
Course supervisor:
Supervising department:
Department of Law (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration: Bachelor state examination
Time allowance:
full-time, 1/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Type of study:
usual
Form of teaching:
lecture, seminar
Mode of completion and credits:
Exam (4 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods: -- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Direct teaching
     Attendance of lectures
14 h
     Attendance of courses/seminars/tutorials14 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
7 h
     Ongoing evaluation
14 h
     Composing of individual (seminar) work
21 h
     Preparation for final oral exam
42 h
Total
112 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1st ed. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
HORÁČEK, R. -- ČADA, K. -- HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2005. 448 p. ISBN 80-7179-879-7.
TELEC, I. -- TŮMA, P. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2013. 208 p.

Recommended:
Horáček, Roman – Macek, Jiří – Biskupová, Eva. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. II. díl. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011
Telec, Ivo - Tůma, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007
Telec, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2., upravené. Brno: Jan Šabata, 2007
Language of instruction: Czech
HORÁČEK, R. et al. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2nd ed. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 p. ISBN 978-80-7400-058-4.
HORÁČEK, R. -- MACEK, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-537-7.
JAKL, L. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1st ed. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. ISBN 978-80-86855-87-5.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of:
SS 2018/2019, SS 2016/2017, WS 2016/2017, SS 2013/2014, WS 2013/2014, WS 2012/2013 (and older)
Course tutor:
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Teaching language: Czech
Room:
Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Michal Vejvoda on 05/09/2014.

Type of output: