Sylabus předmětu PM - Právo v marketingu (ŠAVŠ - LS 2013/2014)

     Čeština          

Název: Právo v marketingu
Semestr: LS 2013/2014
Garant předmětu: Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní principy ochrany spotřebitele v kontextu regulace marketingu
-Popíše základní instrumenty soukromoprávní a veřejnoprávní regulace reklamy

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 18. 4. 2014.

Typ výstupu: