Course syllabus PDV - Právo duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě (ŠAVŠ - SS 2013/2014)

     Czech          

Název:
Právo duševního vlastnictví v mezinárodním obchodě
Semestr:
LS 2013/2014
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
-- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Michaela Dzurková dne 23. 2. 2014.

Type of output: