Sylabus predmetu IV - Inteligentní vozidlo (ŠAVŠ - ZS 2013/2014)

     Čeština          

Název: Inteligentní vozidlo
Semestr: ZS 2013/2014
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, LS 2012/2013 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (garant)
Vyučován v jazyce: -- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Michaela Dzurková dne 9. 9. 2013.

Typ výstupu: