Course syllabus ET - Economic Theories (ŠAVŠ - SS 2012/2013)

     Czech          

Název: Ekonomické teorie
Semestr: LS 2012/2013
Garant předmětu: prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra ekonomie (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: konzultační
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s existujícími ekonomickými teoriemi, s jejich závěry a doporučením pro ekonomickou praxi. Předmět si klade za cíl zodpovědět otázku aplikovatelnosti doporučení těchto teorií v podmínkách české ekonomiky. Výuka vyúsťuje v mikroekonomické teorie zužitkovatelné posluchači přímo ve vlastní podnikatelské praxi.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia ekonomických teorií. (dotace 2/0)
 
a.Historie ekonomického myšlení. Předmět zkoumání ekonomických teorií.
b.Merkantilismus. Klasická škola.

2.Vznik a vývoj soudobé mikroekonomie. (dotace 3/0)
 
a.Rakouská subjektivně psychologická škola.
b.Neoklasická ekonomie.
c.Teorie firmy a manažerské teorie firmy.

3.Vznik a vývoj soudobé makroekonomie. (dotace 5/0)
 
a.Keynesiánská ekonomie. Neo- a postkeynesiánství.
b.Monetarismus.
c.Nová klasická makroekonomie.
d.Ekonomie strany nabídky.
e.Teorie veřejné volby.

4.Alternativní ekonomické teorie. (dotace 4/0)
 
a.Vývoj ekonomické teorie socialismu. Marxismus.
b.Historická škola, institucionalismus, Schumpeterova teorie sociálně ekonomického rozvoje.
c.České ekonomické učení - Karel Engliš.
d.Shrnutí nejvýznamnějších závěrů existujících škol pro ekonomickou praxi. Nositelé Nobelovy ceny.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Způsob hodnocení:
-zpracování eseje na základě četby původního díla z oboru ekonomie,
-ústní zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. 3rd vyd. Praha: C.H.Beck, 2005. 539 s. ISBN 80-7179-380-9.

Doporučená:
Čihák, Kotlán, Mezerová (eds.).: Ekonomické teorie a česká ekonomika. ČSE, listopad 2001

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2012/2013, LS 2011/2012 (a starší)
Vyučující předmětu: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (cvičící, přednášející)
Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 16. 5. 2013.

Type of output: