Sylabus predmetu IV - Inteligentní vozidlo (ŠAVŠ - LS 2012/2013)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Inteligentní vozidlo
Semestr:
LS 2012/2013
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit posluchače s principy zpětnovazebních a adaptivních systémů ve vozidle a s principy integrované bezpečnosti.
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Přehled aktivních systémů pohonného ústrojí a podvozku (dotace 1/1)
2.
Principy zpětnovazebního řízení, lineární a nelineární systémy (dotace 1/1)
3.Popis řízené soustavy na příkladech z vozidel, letadel a kosmonautiky (dotace 1/1)
4.
Analýza systémů ve fázové rovině (dotace 1/1)
5.
Problematika stability řízených systémů (dotace 1/1)
6.
Senzory ve vozidlové praxi (dotace 1/1)
7.
Metody analýzy situace před vozidlem, analýza obrazu (dotace 1/1)
8.Systémy integrované bezpečnosti a jejich aktivní prvky (dotace 1/1)
9.
Řízení složitých soustav metodou linearizace zpětné vazby (dotace 1/1)
10.
Cílové funkce řízení (dotace 1/1)
11.Popis zvolených strategií řízení, robustní systémy (dotace 1/1)
12.
Metody komunikace vozidla s okolím (dotace 1/1)
13.
Inteligentní dopravní systémy (dotace 1/1)
14.Očekávaný vývoj včetně legislativy (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách
14 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech14 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
     Příprava na závěrečný test
14 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování závěrečného testu
40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách a seminářích (35%), Odevzdání semestrální práce (25%), absolvování závěrečného testu (40%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1 (A)
89% - 83% splněno 2 (B)
82% - 75% splněno 2 (C)
74% - 68% splněno 3 (D)
67% - 60% splněno 3 (E)
59% - 0% nesplněno N (F)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
VLK, F. Automobilová elektronika: systémy řízení podvozku a komfortní systémy. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2006. ISBN 80-239-7062-3.

Doporučená:
Diederich Hinrichsen and Anthony J. Pritchard (2005). Mathematical Systems Theory I - Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness. Springer. ISBN 0-978-3-540-44125-0.
Christopher Kilian (2005). Modern Control Technology. Thompson Delmar Learning. ISBN 1-4018-5806-6

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 1. 2. 2013.

Typ výstupu: