Sylabus predmetu IV - Inteligentní vozidlo (ŠAVŠ - LS 2012/2013)

     Čeština          Angličtina          

Název: Inteligentní vozidlo
Semestr: LS 2012/2013
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Garantující pracoviště: Katedra automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit posluchače s principy zpětnovazebních a adaptivních systémů ve vozidle a s principy integrované bezpečnosti.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Přehled aktivních systémů pohonného ústrojí a podvozku (dotace 1/1)
2.Principy zpětnovazebního řízení, lineární a nelineární systémy (dotace 1/1)
3.Popis řízené soustavy na příkladech z vozidel, letadel a kosmonautiky (dotace 1/1)
4.Analýza systémů ve fázové rovině (dotace 1/1)
5.Problematika stability řízených systémů (dotace 1/1)
6.Senzory ve vozidlové praxi (dotace 1/1)
7.Metody analýzy situace před vozidlem, analýza obrazu (dotace 1/1)
8.Systémy integrované bezpečnosti a jejich aktivní prvky (dotace 1/1)
9.Řízení složitých soustav metodou linearizace zpětné vazby (dotace 1/1)
10.Cílové funkce řízení (dotace 1/1)
11.Popis zvolených strategií řízení, robustní systémy (dotace 1/1)
12.Metody komunikace vozidla s okolím (dotace 1/1)
13.Inteligentní dopravní systémy (dotace 1/1)
14.Očekávaný vývoj včetně legislativy (dotace 1/1)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách14 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech14 h
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h
     Příprava na závěrečný test14 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Vypracování semestrální práce30 %
Absolvování závěrečného testu40 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Výsledné hodnocení předmětu se skládá z následujících činností: Účast na přednáškách a seminářích (35%), Odevzdání semestrální práce (25%), absolvování závěrečného testu (40%)

Závěrečné hodnocení
100% - 90% splněno 1 (A)
89% - 83% splněno 2 (B)
82% - 75% splněno 2 (C)
74% - 68% splněno 3 (D)
67% - 60% splněno 3 (E)
59% - 0% nesplněno N (F)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
VLK, F. Automobilová elektronika: systémy řízení podvozku a komfortní systémy. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2006. ISBN 80-239-7062-3.

Doporučená:
Diederich Hinrichsen and Anthony J. Pritchard (2005). Mathematical Systems Theory I - Modelling, State Space Analysis, Stability and Robustness. Springer. ISBN 0-978-3-540-44125-0.
Christopher Kilian (2005). Modern Control Technology. Thompson Delmar Learning. ISBN 1-4018-5806-6

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 1. 2. 2013.

Typ výstupu: