Sylabus predmetu SRDOV - Simulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů (ŠAVŠ - ZS 2012/2013)

     Čeština          Angličtina          

Název: Simulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
Semestr: ZS 2012/2013
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům možnost prakticky si vyzkoušet a uplatnit nabyté znalosti z předchozích oborových předmětů. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím participace ve výukové simulaci zaměřené na řízení dodavatelského řetězce v mezinárodním prostředí.
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - rozdělení studentů do týmů, představení simulace, zdůraznění základních vztahů ve hře, ovládání simulace, nastavení procesu hraní (dotace 0/4)
2.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - druhé kolo simulace (dotace 0/4)
3.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - třetí kolo simulace (dotace 0/4)
4.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - čtvrté kolo simulace (dotace 0/4)
5.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - páté kolo simulace (dotace 0/4)
6.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - šesté kolo simulace (dotace 0/4)
7.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - uzavření hry, prezentace výsledků jednotlivými týmy, analýza dobrých a špatných rozhodnutí, hodnocení studentů/týmů (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
28 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
28 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
14 h
     Příprava na závěrečný test
14 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
75 %
Vypracování semestrální práce20 %
Prezentace5 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení předmětu se ze 75 % zakládá na výsledku simulace, 20 % náleží vypracování zprávy pro zhodnocení hry a zbývajících 5 % zahrnuje prezentaci této zprávy
Úspěšně předmět absolvuje student, který se řádně účastní všech částí týmové hry, přípravy hodnotící zprávy a obhájí při závěrečné prezentaci výsledek týmu. Výsledek simulace je hodnocen tak, že týmy v první třetině (dle dosažených výsledků ve hře) obdrží hodnocení výborně, týmy v druhé třetině velmi dobře a týmy v poslední třetině dobře.
Hodnocení nevyhověl, příp. nezapočteno obdrží student, který zneužil týmového charakteru hry, neúčastnil se všech částí simulace a nedostatečně participoval na průběhu kurzu.
 
Podpora distančních forem studia:
V dokumentovém serveru je uložen studijní materiál popisující pravidla a ovládání simulace
 
Literatura:
Doporučená:
Cadotte, E.R., Bruce, H.J. Management of Strategy in the Marketplace, South-Western College Pub. 2002 (Online stojí jedna kapitola 1USD (17 USD za celou knihu), hardcopy je za 45 USD)

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 18. 9. 2012.

Typ výstupu: