Sylabus predmetu PG - Computer Graphics (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Course title:
Computer Graphics
Semester:
-- item not defined --
Course supervisor: prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
Supervising department:
Prerequisites for registration:
Time allowance: full-time, 1/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching:
lecture, seminar
Mode of completion and credits:
Classified fulfillment of requirements (3 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Total0 h
0 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total0 %
0 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
PUSTKA, Z. Základy konstruování.: Tvorba technické dokumentace. 1st ed. Liberec: TU, 2004. 241 p. ISBN 80-7083-876-0.
ŠEVČÍK, L. Počítačem podporované konstruování. Liberec: TU, 2005. 95 p. ISBN 80-7372-011-6.
ŠEVČÍK, L. Počítačem podporované konstruování, část druhá, Efektivní 3D konstruování. Liberec: TU, 2005. 100 p. ISBN 80-7372-010-8.

Recommended:
Elektronická podoba manuálů server kstfs, FS TUL. Liberec, TU 2006.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of:
Course tutor:
Teaching language:
Czech, English
Room:
Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Aleš Kutín on 09/02/2019.

Typ výstupu: