Course syllabus EOJ - Etiquette in Business Negotiations (ŠAVŠ - Sklad předmětů)


     Czech          English          


Course title: Etiquette in Business Negotiations
Semester: -- item not defined --
Course supervisor: Mgr. Zdeňka Šeráková
Supervising department: Department of Human Resources Management (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration: not Bachelor state examination
Time allowance: full-time, 0/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/4 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching: seminar
Mode of completion and credits: Classified fulfillment of requirements (2 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods: -- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student will be able to:
 
-will actively apply etiquette rules in interpersonal and social contact
-will solve communication situations under the rules of etiquette

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     Attendance of courses/seminars/tutorials12 h4 h
     Consultations with teacher (part-time form of study)0 h8 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation16 h0 h
     Composing of individual (seminar) work0 h14 h
     Composing of presentation14 h0 h
     Preparation for final test14 h30 h
Total56 h56 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation30 %20 %
Term paper0 %40 %
Presentation30 %0 %
Final test40 %40 %
Total100 %100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
ŠŤASTNÝ, V. Etiketa aneb Společenské chování v profesním styku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 176 p. ISBN 80-7357-111-0.
SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ, H. -- SMEJKAL, V. Velký lexikon společenského chování. Praha: Grada Publishing, 2011. 400 p. ISBN 978-80-247-3650-1.
MEDLÍKOVÁ, O. Přesvědčivá prezentace. Špičkové rady, tipy a příklady. Praha: Grada Publishing, 2010. 144 p. ISBN 978-80-247-3455-2.

Recommended:
ŠPAČEK, L. Úspěšný obchodní zástupce: etika, komunikace, prezentace, dress code. Praha: Fragment, 2014. 214 p. ISBN 978-80-253-2196-6.
WALTER, L. -- DUNCKEL, J. -- BOSÁKOVÁ, V. Podnikatelská etiketa: Udělejte dobrý dojem. Praha: NS Svoboda, 1997. 158 p. ISBN 80-205-0510-5.
ŠRONĚK, I. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Karolinum, 2002. 166 p. ISBN 80-246-0247-4.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of: SS 2017/2018, WS 2017/2018, SS 2016/2017, WS 2016/2017, SS 2015/2016, WS 2015/2016   (and older)
Course tutor: PaedDr. Zdeňka Kuhnová (examiner, instructor, lecturer)
Mgr. Zdeňka Šeráková (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Teaching language: Czech, English
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by Mgr. Zdeňka Šeráková on 02/13/2018.

Type of output: