Sylabus předmětu PDV - Intellectual Property Rights in International Business (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Course title:
Intellectual Property Rights in International Business
Semester:
-- item not defined --
Course supervisor: Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
Supervising department: Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration:
Bachelor state examination
Time allowance:
full-time, 1/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching:
lecture, seminar
Mode of completion and credits:
Exam (4 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendance
Combined form
Direct teaching
     Attendance of lectures
12 h
0 h
     Attendance of courses/seminars/tutorials12 h0 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation9 h0 h
     Ongoing evaluation
16 h0 h
     Composing of individual (seminar) work
21 h
0 h
     Preparation for final oral exam42 h0 h
Total
112 h
0 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1st ed. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
HORÁČEK, R. -- ČADA, K. -- HAJN, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2005. 448 p. ISBN 80-7179-879-7.
TELEC, I. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2014.

Recommended:
Horáček, Roman – Macek, Jiří – Biskupová, Eva. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. II. díl. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2011
Telec, Ivo - Tůma, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007
Telec, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2., upravené. Brno: Jan Šabata, 2007
Language of instruction: Czech
HORÁČEK, R. a kol. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2nd ed. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 p. ISBN 978-80-7400-058-4.
HORÁČEK, R. -- MACEK, J. Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-537-7.
JAKL, L. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 1st ed. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2012. ISBN 978-80-86855-87-5.
Language of instruction: English
WIPO, K. IP Panorama The Most Advanced E-learning Content on Intellectual Property for your Business.  [online]. 2007. URL: http://www.wipo.int/sme/en/multimedia.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of:
SS 2018/2019, SS 2016/2017, WS 2016/2017, WS 2014/2015, SS 2013/2014, WS 2013/2014 (and older)
Course tutor:
Teaching language: Czech, English
Room:
Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Aleš Kutín on 08/31/2015.

Typ výstupu: