Sylabus predmetu MMAP - International Business Automotive (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          

Název:
International Business Automotive
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
The course provides insights in the global automotive industry, various intra-industry linkages, worldwide production and sales integration, including the layout of key automotive markets and producers. It is an intermmediate functional international business or internatioanl management course. The assessment includes a course project and a business negotiation task.
 
Výukové metody:
Classroom instruction. Creative outdoor task. Projects. Case study.
 
Obsah předmětu:
1.Introduction, course syllabi, assessment, forming groups, warm-up quiz (dotace 1/1)
2.
Global car market overview (dotace 2/0)
3.Market entry strategies in the automotive industry (dotace 2/0)
4.Quiz, Brand management in the automotive industry, brand discussion, guest speaker from the area of brand management in the auto industry (dotace 2/2)
5.
Two world largest car markets (dotace 2/0)
 
a.
Market analysis of the United States
b.
Market analysis of China

6.On-site task, presentation of final projects (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
Project based. You will be asked to design a strategy for a car company to gain a particular local market. You will have to participate fully and genuinely throughout the course. Everyone in the session is an expert, discussant, presenter, evaluator and valuable source of learning.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
MAYNARD, M. The End of Detroit. USA: Micheline Maynard, 2003. ISBN 978-0-385-50770-7.
MAXTON, G P. -- WORMALD, J. Time for a Model Change.: Re-engineering th Global Automotive Industry. 1. vyd. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 276 s. ISBN 0-521-83715-4.
CAVUSGIL, S T. International Business.: Strategy, Management and the New Realities. USA: PEARSON Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-13-173860-7.
Journal of Product and Brand Management. ISSN 1061-0421.
KAPFERER, J N. The new Strategic Brand Management.: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. 4. vyd. Cornwall: Kogan Page, 2008. 560 s. ISBN 978-0-7494-5085-4.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
LS 2011/2012, ZS 2011/2012 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 17. 5. 2016.

Typ výstupu: