Sylabus predmetu SRDOV - Simulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů (ŠAVŠ - ZS 2011/2012)

     Čeština          

Název:
Simulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
Semestr: ZS 2011/2012
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení:
zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- prakticky aplikovat poznatky získané během studia teoretických předmětů zaměřených na logistiku a operační management,
- rozumět řízení dodavatelských řetězců, umět vybrat vhodný model dodavatelského řetězce,
- znát provázanost logistických operací na další činnosti podniku (marketing, finance, účetnictví).
 
Výukové metody:
Výuka spočívá v týmové hře v prostředí simulace MarketPlace Simulation (modul Supply Chain & Channel Management a/nebo Operations Management).
Simulace obsahuje šest kol, kde každé trvá obvykle 3 hodiny.
Výuka se koná jednou za dva týdny, předmětem posledního setkání je vyhodnocení průběhu simulace, znalostních výstupů a prezentace výsledků jednotlivých týmů.
 
Obsah předmětu:
1.
Seznámení se simulací, odehrání prvního kola (dotace 0/4)
2.
Vyhodnocení prvního kola, odehrání druhého kola (dotace 0/4)
3.
Vyhodnocení druhého kola, odehrání třetího kola (dotace 0/4)
4.
Vyhodnocení třetího kola, odehrání čtvrtého kola (dotace 0/4)
5.
Vyhodnocení čtvrtého kola, odehrání pátého kola (dotace 0/4)
6.
Vyhodnocení pátého kola, odehrání šestého kola (dotace 0/4)
7.
Vyhodnocení šestého kola, prezentace týmů s výsledky, závěrečné hodnocení. (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení předmětu se ze 100 % zakládá na výsledku simulace. Úspěšně předmět absolvuje student, který se řádně účastní všech částí týmové hry a obhájí při závěrečné prezentaci výsledek týmu. V případě škálového hodnocení týmy v první třetině (dle dosažených výsledků ve hře) obdrží hodnocení výborně, týmy v druhé třetině velmi dobře a týmy v poslední třetině dobře. Hodnocení nevyhověl, příp. nezapočteno obdrží student, který zneužil týmového charakteru hry, neúčastnil se všech částí simulace a nedostatečně participoval na průběhu kurzu.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Doporučená:
Cadotte, E.R., Bruce, H.J. Management of Strategy in the Marketplace, South-Western College Pub. 2002 (Online stojí jedna kapitola 1USD (17 USD za celou knihu), hardcopy je za 45 USD)

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 26. 3. 2012.

Typ výstupu: