Course syllabus PC1 - Computer Science I (ŠAVŠ - WS 2011/2012)

     Czech          

Název: Počítače I
Semestr:
ZS 2011/2012
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: ne Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet (3 kredity), zkouška (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s možnostmi využití počítačů. Nejdůležitější využití PC v kancelářích a při řízení s orientací na firmu ŠKODA AUTO a. s. - práce ve Windows, komunikace (sítě), práce s textem a tabulkou.
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy v oblasti počítačů, historie počítačů, operační systémy (dotace 1/2)
2.
Počítačové sítě (dotace 1/2)
3.
Textové editory (dotace 1/2)
4.Tabulkové kalkulátory (dotace 1/2)
5.
Počítačová grafika (dotace 1/2)
6.
Počítačová prezentace, prezentační programy (dotace 1/2)
7.
Databáze, databázové systémy (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
Odevzdání semestrální práce
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
FRANCŮ, M. Základy pro moderní PC - učebnice. 1st vyd. Brno: CCB s.r.o., 1999. 228 s. ISBN 80-85825-37-6.
PALAS, M. -- PECHAR, J. Word 2000. 1st vyd. Praha: GRADA, 1999. 140 s. ISBN 80-7169-866-0.
HRADSKÝ, J. Excel 2000. 1st vyd. Praha: GRADA, 1999. 120 s. ISBN 80-7169-864-4.

Studijní plány:
Obor B-EM-EP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EP Podniková ekonomika a management provozu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2011/2012, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2011/2012, místo výuky Mladá Boleslav
Obor B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2011/2012, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období:
LS 2011/2012, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008, ZS 2006/2007 (a starší)
Vyučující předmětu:
Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Prášil (cvičící, zkoušející)
Ing. Martin Slabihoudek (zkoušející)
Mgr. Luděk Švejdar (cvičící, zkoušející)
Ing. Jana Terlecká (cvičící, zkoušející)
RNDr. Vladimír Tichý (cvičící, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 26. 3. 2012.

Type of output: