Sylabus predmetu ZOP - Business Law (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Course title: Business Law
Semester: -- item not defined --
Course supervisor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Supervising department: Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration: Bachelor state examination
Time allowance: full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: usual
Form of teaching: seminar
Mode of completion and credits: Exam (3 credits)
Course objective:
Business Law course follows the Introduction to Law course. The aim of the course is to familiarize students with the general principles of legal aspects of enterprising both of natural and legal entities including principles of trade licensing law, corporate and contract law. Emphasis is placed on the application of business law emphasizing the international aspects of its economic role. Approach to the trade licensing, corporate law and contract topics is comparative and provides practical experience in individual enterprising; setting up and managing business corporations with an emphasis on the practical elements of corporate governance. Course is also focused on most frequent specific forms of business contracts and practical application including negotiation and drafting of standard contractual types used in private enterprising and business.
 
Course methods: A combination of theoretical teaching with practical solutions from the areas of national
and international economic practice.
 
Course content:
1.Business Law in the System of Private Law (allowance 0/4)
2.Civil and Business Law Relationship (allowance 0/4)
3.Corporate law and Contracts (allowance 0/4)
4.Legal Protection of Business Competition (allowance 0/4)
5.Business Register Proceedings (allowance 0/4)
6.Corporations and Foundations, NGO (allowance 0/4)
7.Business Companies and Cooperatives (allowance 0/4)
8.Setup of Business Companies (allowance 0/4)
9.Statutory Bodies and Representation of Commercial Companies (allowance 0/4)
10.Introduction to Contracts (allowance 0/4)
11.Most Typical Forms of Business Contracts (allowance 0/4)
12.Guarantees in Business Contracts (allowance 0/4)
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-Will apply principles of legal regulation to practical execution of contracts and business disputes
-Will apply principles of legal regulation to practical execution of contracts and business disputes resolution
-Will clarify principles of the civil law and business law in commercial matters
-Will clarify principles of the civil law and business law in enterprising
-Will describe fundamental principles both of private a and public law regulation of business law

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     Attendance of lectures24 h8 h
     Consultations with teacher (part-time form of study)0 h4 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation24 h18 h
     Preparation for final test28 h46 h
Total76 h76 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation10 %10 %
Final test90 %90 %
Total100 %100 %
 
Course completion:
Written test in the form of short essey
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
ČERNÁ, S. -- PELIKÁNOVÁ, I. -- A KOLEKTIV, -- ŠTENGLOVÁ, I. Právo obchodních korporací. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
BEJČEK, J. -- ŠILHÁN, J. Obchodní smlouvy.: Závazky v podnikání. 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-574-9.
SELUCKÁ, M. Koupě a prodej.: Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-471-1.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1st ed. Ostrava: SAGIT, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
Language of instruction: English
FERRIS, K. -- MARSON , J. Business Law. Oxford: Oxford University Press, 2018. 744 p.
MALLIN, C. Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press, 2018. 440 p. ISBN 978-0-19-880676-9.
MACDONALD , E. -- ATKINS, R. Koffman & Macdonald's Law of Contract. Oxford : Oxford University Press, 2018. 640 p. ISBN 978-0-19-875284-4.
FERRIS, K. -- MARSON , J. Business Law. Oxford : Oxford University Press, 2018. 744 p. ISBN 978-0-19-876628-5.
BRIDGE, M G. Personal property law. Oxford University Press, 2015. 317 p. Clarendon law series. ISBN 978-0-19-874308-8.

Recommended:
Language of instruction: Czech
ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2nd ed. Praha: LINDE Praha, 2004. 244 p. ISBN 80-7201-416-1.
JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult . 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-344-8.
Živnostenský zákon : k 1.7.2008 a další předpisy regulující podnikání. ÚZ č.670.: Živnostenské úřady, obsahové náplně živností, investiční pobídky, Hospodářská a Agrární komora ČR, podpora podnikání, uznávání odborné kvalifikace, cestovní ruch, zastavárny.Redakční uzávěrka 28.4.2008. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 978-80-7208-681-8.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.
ELIÁŠ, K. -- A KOLEKTIV. Občanské právo pro každého.: Pohledem tvůrců nového občanského zákoníku. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-013-4.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
POLÁČEK, B. Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7380-400-8.
SVEJKOVSKÝ, J. -- A KOLEKTIV. Nový občanský zákoník.: Srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1st ed. Praha: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-423-0.
PRAŽÁK, Z. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem.: 4. relativní majetková práva (§ 1721 až § 3014), 5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 3015 až § 3081). Český Těšín: Poradce s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7365-338-5.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 2nd ed. Leges, 2018. 384 p. Student. ISBN 978-80-7502-299-8.
WINTEROVÁ, A. -- MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9th ed. Leges, 2018. 646 p. Student. ISBN 978-80-7502-298-1.
Language of instruction: English
MIALON, H M. -- RUBIN, P H. Economics, Law, and Individual Rights. London New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-77281-5.
MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 6th ed. New York: Oxford, 2006. 590 p. ISBN 978-0-19-280698-7.
LIUZZO, A. Essentials of Business Law. 7th ed. New York: McGraw Hill, 2010. ISBN 978-0-07-337705-6.
KOLEKTIV. A Brief Introduction to Czech Commercial Law. 1st ed. München: Verlag Dr. Hut, 2010. ISBN 978-3-86853-604-1.
CZECH, P. Act N 89/2012 Coll. (Czech) Civil Code.  [online]. 2012. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf.
SELLS, W. Intro to Civil Law Legal Systems. INPROL 2009.  [online]. 2009. URL:  https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Introduction%20to%20Civil%20Law%20Legal%20Systems.pdf.

Study plans:
N-EM-GPP Law in the Global Business Environment, full-time form, initial academic year SS 2008/2009
N-EM-GPFRE Corporate Finance Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year SS 2012/2013
N-EM-GPFRE Corporate Finance Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year WS 2013/2014
N-EM-GPME Marketing Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year SS 2013/2014
N-EM-GPFRE Corporate Finance Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year SS 2013/2014
N-EM-GPFRE Corporate Finance Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year WS 2014/2015
N-EM-GPP Law in the Global Business Environment, full-time form, initial academic year SS 2014/2015
N-EM-GPP Law in the Global Business Environment, full-time form, initial academic year WS 2017/2018
N-EM-FRP Corporate Finance Management in the Global Environment, part-time form, initial academic year WS 2017/2018
N-EM-GPME Marketing Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year WS 2018/2019
N-EM-GPFRE Corporate Finance Management in the Global Environment, full-time form, initial academic year WS 2018/2019
N-EMEN Economics and Management, full-time form, initial academic year WS 2019/2020
N-EMCZ Economics and Management, full-time form, initial academic year SS 2019/2020
 
Run in the period of: SS 2019/2020, WS 2019/2020, SS 2018/2019, WS 2018/2019, SS 2017/2018, WS 2017/2018   (and older)
Course tutor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (supervisor)
Teaching language: Czech, English
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. on 09/23/2019.

Typ výstupu: