Course syllabus SBZ - Bachelor state examination (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          

Název: Státní bakalářská zkouška
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Mgr. Petr Šulc
Garantující pracoviště: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2014/2015
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-FME Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-PERLZ Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-EOE Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-EO Podniková ekonomika a management obchodu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-FM Podniková ekonomika a finanční management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EMCZ Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EM-PEPLK Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
B-EMCZ Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMCZ Ekonomika a management, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMEN Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-EMCZ Ekonomika a management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Petr Šulc (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 22. 1. 2013.

Type of output: