Sylabus předmětu ENT - Entrepreneurship (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název: Entrepreneurship
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/16 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
Předmět je vyučován pouze v anglickém jazyce. Sylabus naleznete v záložce "Angličtina".
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje moderní analytické metody pro posouzení růstového potenciálu nové firmy nebo projektu
-Definuje vhodnou právní formu a financování projektu
-Identifikuje klíčová rizika spojená s projektem
-Vyjádří kvalifikovaná doporučení pro exit strategii a předinvestiční a postinvestiční valuaci
-Vytvoří podnikatelský nápad a posoudí jeho ekonomický smysl

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách48 h0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku18 h0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce88 h0 h
     Příprava na závěrečný test14 h0 h
Celkem168 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %0 %
Vypracování semestrální práce30 %0 %
Prezentace10 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky30 %0 %
Celkem100 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
HISRICH, -- PETERS, J. Entrepreneurship.: Starting, developing and managing a new enterprise. Richard D. Irwin, INC., 1995. 650 s. ISBN 0-256-14147-9.

Doporučená:
Allen, K.: Launching New Ventures: An Entrepreneurial Approach. Houghton Mifflin, 4th Edition.
Business Week
Financial Times
Fortune
Kawasaki, G.: Art of the Start Penguin Group Publishing USA. 2004
Sloan, J., Sloan, R.: Start Up Nation: Open for Business .Doubleday. 2005
The Economist
www.damodaran.com
www.forbes.com/entrepreneurs/
www.startupjournal.com
www.startupnation.com

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 31. 8. 2015.

Typ výstupu: