Course syllabus PX - Odborná praxe (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          

Název: Odborná praxe
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Garantující pracoviště: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: odborná praxe
Způsob ukončení: zápočet (30 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
Specializace BRLZ Řízení lidských zdrojů kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Specializace BRLZ Řízení lidských zdrojů kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BFR Finanční řízení kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BLMK Logistika a management kvality kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BMO Management obchodu kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BRLZ Řízení lidských zdrojů kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-PEMI Podniková ekonomika a manažerská informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
B-PM Průmyslový management, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BLMK Logistika a management kvality prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BFR Finanční řízení prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BMO Management obchodu prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BRLZ Řízení lidských zdrojů prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BFRE Finanční řízení prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BLMKE Logistika a management kvality prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BMOE Management obchodu prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BRLZE Řízení lidských zdrojů prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BRLZ Řízení lidských zdrojů prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Specializace BFR Finanční řízení prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav, Praha


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 26. 9. 2019.

Type of output: