Sylabus předmětu DBC - Doing Business in China (ŠAVŠ - ZS 2020/2021)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Doing Business in China
Semestr:
ZS 2020/2021
Garant předmětu: Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
Garantující pracoviště:
Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Cíl předmětu:
This course has the objective to provide to its participants a thorough understanding on peculiarities of doing business in China. The main focus of the course will be to equip students with practical skills needed in mastering doing business in the middle kingdom while providing an integrated business perspective on the Chinese historical, philosophical and economical development.
 
Výukové metody: The course will comprise of theoretical sessions, case studies and exercises. The theoretical sessions will provide concepts and insights that are important in developing general understanding on the background of subject matter of the classes. Main focus of the course, however, will be put on the practical aspects of doing business in China. These practical aspects of doing business in China will be mainly taught by the employment of cases studies and in-class exercises.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
24 h
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku8 h
0 h
     Zpracování prezentace12 h
0 h
     Příprava na závěrečný test
12 h
0 h
Celkem56 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
0 %
Prezentace
20 %
0 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
0 %
Celkem
100 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
Attendance and Class Participation

Regular attendance and most of all active class participation are necessary for successfully passing the class.

Project Assignment - Team Presentation

The overall evaluation will be a group presentation, wherein students should introduce by means of PPT slides a project of import or export of chosen products from/to China.
The presentation should answer mainly these questions:
1) The reasons for choosing the product (justified by a market research).
2) Shortlist of possible suppliers of the product.
3) Marketing plan of the product (including 4P`s mix) .
4) Simple financial analysis (sales prediction and expected revenue, costs, profits).
The presentation will take place on the last session of the course and students will be required to choose one presenter who will deliver the presentation on behalf of the rest of the group.

Final Test

Multiple choice test will be given to students too on the last session of the class.
 
Podpora distančních forem studia:
NA
 
Literatura:
Základní:
HEBNAR, J. Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem. Praha: Mladá fronta, 2016. 224 s. ISBN 978-80-204-4183-6.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Mgr. Bc. Jan Hebnar, MBA (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA (garant)
Vyučován v jazyce:
angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 15. 5. 2020.

Typ výstupu: