Course syllabus PM - Legal aspects of marketing (ŠAVŠ - SS 2019/2020)

     Czech          English          

Course title:
Legal aspects of marketing
Semester: SS 2019/2020
Course supervisor: JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.
Supervising department:
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration:
Time allowance:
full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study: consulting
Form of teaching:
lecture
Mode of completion and credits: Exam (2 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
1.Public and private law regulation of marketing (allowance 2/0)
2.
Unfair competiton (allowance 2/0)
3.
Consumer protection principles (allowance 2/0)
4.
Unfair commercial practises (allowance 2/0)
5.
Agresive commercial practises (allowance 2/0)
6.
Legal regulation of media (allowance 2/0)
7.Legal regulation of advertizing (allowance 2/0)
8.
Intellectual property rights in advertizing (allowance 2/0)
9.Personality protection in marketing (allowance 2/0)
10.
Legal regulation of lotery and game of chance (allowance 2/0)
11.
Legal regulation of direct marketing and pyramid schemes (allowance 2/0)
12.
Legal regulation of advertizing of specific commodities - alcohol, tobacco products, medicals (allowance 2/0)
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-
Will clarify consumer protection principles in marketing context
-
Will describe fundamental principles both of private and public law regulation of advertising.

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
Direct teaching
     Attendance of lectures24 h
8 h
     Consultations with teacher (part-time form of study)
2 h4 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation6 h8 h
     Composing of presentation
2 h
0 h
     Preparation for final test
22 h
36 h
Total
56 h56 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation
10 %10 %
Presentation
40 %
0 %
Final test
50 %
90 %
Total100 %100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
ÚZ č. 881 Občanský zákoník a související předpisy podle stavu k 23.1.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-902-4.
MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-52-6.
ÚZ č.921. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla podle stavu k 1.11.2012.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2013. ISBN 978-80-7208-944-4.
-, -. ÚZ č 963 Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, technické požadavky, bezpečnost. Ostrava: Sagit, 2013. 112 p.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. 1st ed. V Praze: C.H. Beck, 2014. 364 p. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.
CHALOUPKOVÁ, H. -- HOLÝ, P. Autorský zákon.: Komentář. 4th ed. Ostrava: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-732-2.
HRUDA, O. Srovnávací reklama. 1st ed. C.H. Beck, 2015. 132 p. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-561-9.
VALOUŠEK, M. Fotografie a právo: autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii. 1st ed. Praha: Leges, 2014. 124 p. Praktik. ISBN 978-80-7502-043-7.
HRABÁNEK, J. Film z hlediska autorského práva. 2nd ed. Praha: Leges, 2011. 80 p. Praktik. ISBN 978-80-87212-91-2.
RIGEL, F. -- MORAVEC, O. -- ONDREJOVÁ, D. Reklamní právo. 1st ed. C.H. Beck, 2018. 181 p. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.
ONDREJOVÁ, D. -- SEHNÁLEK, D. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. 1st ed. Leges, 2018. 295 p. Praktik. ISBN 978-80-7502-239-4.
SRSTKA, J. -- BARTÁK, J. -- DOBŘICHOVSKÝ, T. -- KOUKAL, P. -- LEŠKA, R. -- MATES, P. -- PRCHAL, P. -- PÚRY, F. -- SKŘEJPKOVÁ, P. -- SMEJKAL, V. -- TELEC, I. -- VYSKOČIL, F. -- ŽIKOVSKÁ, P. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 1st ed. Leges, 2017. 414 p. Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 2nd ed. Leges, 2018. 384 p. Student. ISBN 978-80-7502-299-8.
Language of instruction: English
CZECH, P. Act N 89/2012 Coll. (Czech) Civil Code.  [online]. 2012. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf.
SELLS, W. Intro to Civil Law Legal Systems. INPROL 2009.  [online]. 2009. URL:  https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Introduction%20to%20Civil%20Law%20Legal%20Systems.pdf.
WHISH, R. Competition Law. 7th ed. USA: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-958655-4.
ŠMEJKAL, V. Competition Law and the Social Market Economy Goal of the EU. International Comparative Jurisprudence. 2015. v. 1, no. 1, p. 33--43. ISSN 2351-6674.
LIUZZO, A. Essentials of Business Law. 7th ed. New York: McGraw Hill, 2010. ISBN 978-0-07-337705-6.
WIDDOWSON, A R. Market Leader. Business Law.: Business English. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. ISBN 978-1-4082-2005-4.

Recommended:
Směrnice č. 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
Language of instruction: Czech
WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 p. ISBN 80-7201-654-7.
HOLÝ, P. -- CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy. Komentář. Praha: C. H.BECK, 2009. 336 p. ISBN 978-80-7400-180-2.
TELEC, I. -- TŮMA, P. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2013. 208 p.
HORÁČEK, R. et al. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2nd ed. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 p. ISBN 978-80-7400-058-4.
KINDL, J. -- SVOBODA, P. -- MUNKOVÁ , J. Soutěžní právo . Praha: C.H.Beck, 2012. 648 p. ISBN 978-80-7400-424-7.
HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1995.
ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1st ed. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. Brno: Jan Šabata, 2007.
PATTYNOVÁ, J. -- SUCHÁNKOVÁ, L. -- ČERNÝ, J. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): data a soukromí v digitálním světě : komentář. 1st ed. Leges, 2018. 487 p. Komentátor. ISBN 978-80-7502-288-2.
WINTEROVÁ, A. -- MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9th ed. Leges, 2018. 646 p. Student. ISBN 978-80-7502-298-1.
Language of instruction: English
VALDHANS, J. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis, 57 p. ISBN 978-961-6842-74-7.
Selling Tourism Services at a Distance: An Analysis of the EU Consumer Acquis. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. SpringerLink. ISBN 9783642278877.
MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 6th ed. New York: Oxford, 2006. 590 p. ISBN 978-0-19-280698-7.
LAW, J. -- MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955124-8.
ŠMEJKAL, V. Information technologies and current EU law. rw&w Science & New Media, 2016. 194 p. ISBN 978-3-946915-02-7.
ŠMEJKAL, V. et al. Information Technologies and Current EU Law. 1st ed. Waldkirchen Bayern/Germany: RW&W Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2016. 190 p. ISBN 978-3-946915-02-7.
GLOWIK, M. -- SMYCZEK, S. International Marketing Management.: Strategies, Concepts and Cases in Europe. München: Oldenbourg, 2011. ISBN 978-3486-59749-3.
CHROMÁ, M. Anglicko-český právnický slovník. LEDA, 1995. 341 p.
CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English.: Volume I. 1st ed. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1950-7.
CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English.: Volume II. 1st ed. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2007-7.

Study plans:
-- item not defined --
 
Run in the period of:
Course tutor: JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. (supervisor)
Teaching language: Czech, English
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Lucie Kočí on 03/06/2020.

Type of output: