Course syllabus AND - Andragogy (ŠAVŠ - SS 2019/2020)

     Czech          

Název:
Andragogika
Semestr: LS 2019/2020
Garant předmětu: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Bude znát podstatu různých technik a metod vzdělávání, včetně koučování.
-
Dokáže identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků
-
Dokáže naplánovat, uskutečnit a vyhodnotit vzdělávácí proces v organizaci
-
Pochopí základní principy a podstatu vzdělávacího procesu
-Porozumí specifickým aspektům rozvoje a vzdělávání dospělých lidí v organizacích

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
-- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Jana Šťastná dne 24. 2. 2020.

Type of output: