Sylabus předmětu PPOR - Psychology of work, organization and management (ŠAVŠ - WS 2019/2020)

     Čeština          

Název:
Psychologie práce, organizace a řízení
Semestr:
ZS 2019/2020
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zkouška (5 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Dokáže aplikovat základní metody a techniky motivace a stimulace pracovníků
-
Dokáže vyhodnotit proces vnitřní a vnější komunikace v organizaci
-
Pochopí psychologické aspekty a souvislosti vedení a řízení lidí v organizacích
-
Porozumí požadvkům a nárokům pracovního prostředí na osobnost pracovníků a manažerů
-
Pozná základní kvantitativní i kvalitativní metody psychologického výzkumu v organizacích

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2014/2015 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
-- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Mgr. Alena Bednárová dne 25. 9. 2019.

Typ výstupu: