Course syllabus VPLP - Cases in Applied Logistics (ŠAVŠ - WS 2019/2020)

     Czech          

Název: Vybrané případy z logistické praxe
Semestr: ZS 2019/2020
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní přínosy inovativních logistických strategií
-Rozezná nejnovější trendy v logistickém řízení v automobilovém průmyslu
-Rozpozná základní východiska řízení oddělení Logistiky v automobilovm průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: -- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Jana Šťastná dne 17. 9. 2019.

Type of output: