Sylabus předmětu CJZ - Cizí jazyk pro zaměstnance (ŠAVŠ - WS 2019/2020)

     Čeština          

Název:
Cizí jazyk pro zaměstnance
Semestr:
ZS 2019/2020
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení: zápočet (0 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Stephen Mark Bauer, BBA (cvičící)
PhDr. Alena Bednářová (cvičící)
Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící)
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Ioana Giurgiu, M.A. (cvičící)
Mgr. Radka Hakl Picková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Hejhalová (cvičící)
Ing. David Holman, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lada Honzáková (cvičící)
Ing. Hana Jahodová, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (cvičící)
Ing. Martin Juhas (cvičící)
Mgr. Petr Kasal (cvičící)
Ing. Jana Pechová, Ph.D. (cvičící)
Ing. David Staš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA (cvičící, garant)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (cvičící)
Mgr. Petr Šulc (cvičící)
PhDr. Martina Žáčková (cvičící)
Vyučován v jazyce:
čeština, ruština, angličtina, němčina
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 26. 9. 2019.

Typ výstupu: