Course syllabus VOON - Selected Aspects from Purchasing (ŠAVŠ - SS 2018/2019)

     Czech          

Název:
Vybrané otázky z oblasti nákupu
Semestr:
LS 2018/2019
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Objasní přínosy inovativních nákupních strategií
-
Rozezná nejnovější trendy v oblasti nákupních procesů
-
Rozpozná základní východiska řízení oddělení Nákupu v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: -- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Mgr. Alena Bednárová dne 5. 3. 2019.

Type of output: