Course syllabus VOON - Selected Aspects from Purchasing (ŠAVŠ - SS 2018/2019)

     Czech          

Název: Vybrané otázky z oblasti nákupu
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní přínosy inovativních nákupních strategií
-Rozezná nejnovější trendy v oblasti nákupních procesů
-Rozpozná základní východiska řízení oddělení Nákupu v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: -- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Mgr. Alena Bednárová dne 5. 3. 2019.

Type of output: