Course syllabus ENT - Entrepreneurship (ŠAVŠ - SS 2018/2019)

     Czech          

Název:
Entrepreneurship
Semestr:
LS 2018/2019
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje moderní analytické metody pro posouzení růstového potenciálu nové firmy nebo projektu
-
Definuje vhodnou právní formu a financování projektu
-
Identifikuje klíčová rizika spojená s projektem
-Vyjádří kvalifikovaná doporučení pro exit strategii a předinvestiční a postinvestiční valuaci
-Vytvoří podnikatelský nápad a posoudí jeho ekonomický smysl

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
-- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Mgr. Alena Bednárová dne 3. 3. 2019.

Type of output: