Course syllabus ZOP - Business Law (ŠAVŠ - WS 2019/2020)

     Czech          English          

Course title: Business Law
Semester: WS 2019/2020
Course supervisor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.
Supervising department: Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration: Bachelor state examination
Time allowance: full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Type of study: usual
Form of teaching: seminar
Mode of completion and credits: Exam (3 credits)
Course objective:
Business Law course follows the Introduction to Law course. The aim of the course is to familiarize students with the general principles of legal aspects of enterprising both of natural and legal entities including principles of trade licensing law, corporate and contract law. Emphasis is placed on the application of business law emphasizing the international aspects of its economic role. Approach to the trade licensing, corporate law and contract topics is comparative and provides practical experience in individual enterprising; setting up and managing business corporations with an emphasis on the practical elements of corporate governance. Course is also focused on most frequent specific forms of business contracts and practical application including negotiation and drafting of standard contractual types used in private enterprising and business.
 
Course methods: A combination of theoretical teaching with practical solutions from the areas of national
and international economic practice.
 
Course content:
1.Business Law in the System of Private Law (allowance 0/4)
2.Civil and Business Law Relationship (allowance 0/4)
3.Corporate law and Contracts (allowance 0/4)
4.Legal Protection of Business Competition (allowance 0/4)
5.Business Register Proceedings (allowance 0/4)
6.Corporations and Foundations, NGO (allowance 0/4)
7.Business Companies and Cooperatives (allowance 0/4)
8.Setup of Business Companies (allowance 0/4)
9.Statutory Bodies and Representation of Commercial Companies (allowance 0/4)
10.Introduction to Contracts (allowance 0/4)
11.Most Typical Forms of Business Contracts (allowance 0/4)
12.Guarantees in Business Contracts (allowance 0/4)
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-Will apply principles of legal regulation to practical execution of contracts and business disputes
-Will apply principles of legal regulation to practical execution of contracts and business disputes resolution
-Will clarify principles of the civil law and business law in commercial matters
-Will clarify principles of the civil law and business law in enterprising
-Will describe fundamental principles both of private a and public law regulation of business law

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     Attendance of lectures24 h
     Consultations with teacher (part-time form of study)0 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation24 h
     Preparation for final test28 h
Total76 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendance
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation10 %
Final test90 %
Total100 %
 
Course completion:
Written test in the form of short essey
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
ČERNÁ, S. -- PELIKÁNOVÁ, I. -- A KOLEKTIV, -- ŠTENGLOVÁ, I. Právo obchodních korporací. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
BEJČEK, J. -- ŠILHÁN, J. Obchodní smlouvy.: Závazky v podnikání. 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-574-9.
SELUCKÁ, M. Koupě a prodej.: Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-471-1.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
ELIÁŠ, K. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1st ed. Ostrava: SAGIT, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.

Recommended:
Language of instruction: Czech
ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2nd ed. Praha: LINDE Praha, 2004. 244 p. ISBN 80-7201-416-1.
JANKŮ, M. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult . 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-344-8.
Živnostenský zákon : k 1.7.2008 a další předpisy regulující podnikání. ÚZ č.670.: Živnostenské úřady, obsahové náplně živností, investiční pobídky, Hospodářská a Agrární komora ČR, podpora podnikání, uznávání odborné kvalifikace, cestovní ruch, zastavárny.Redakční uzávěrka 28.4.2008. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 978-80-7208-681-8.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.
ELIÁŠ, K. -- A KOLEKTIV. Občanské právo pro každého.: Pohledem tvůrců nového občanského zákoníku. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-013-4.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
POLÁČEK, B. Praktikum mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7380-400-8.
SVEJKOVSKÝ, J. -- A KOLEKTIV. Nový občanský zákoník.: Srovnání nové a současné úpravy občanského práva. 1st ed. Praha: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-423-0.
PRAŽÁK, Z. Občanský zákoník II. zákon č. 89/2012 Sb. s komentářem.: 4. relativní majetková práva (§ 1721 až § 3014), 5. ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 3015 až § 3081). Český Těšín: Poradce s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7365-338-5.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 2nd ed. Leges, 2018. 384 p. Student. ISBN 978-80-7502-299-8.
WINTEROVÁ, A. -- MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. 9th ed. Leges, 2018. 646 p. Student. ISBN 978-80-7502-298-1.

Study plans:
N-EMCZ Economics and Management, full-time form, initial academic year SS 2018/2019
N-EMCZ Economics and Management, full-time form, initial academic year WS 2019/2020
 
Run in the period of: SS 2019/2020, SS 2018/2019, WS 2018/2019, SS 2017/2018, WS 2017/2018, SS 2016/2017   (and older)
Course tutor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D. (supervisor)
Mgr. Jan Hálek (examiner, instructor, lecturer)
Teaching language: Czech
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Lucie Bydžovská on 09/23/2019.

Type of output: