Course syllabus ZSP - Ownership Protection in Enterprising (ŠAVŠ - SS 2018/2019)

     Czech          English          

Course title:
Ownership Protection in Enterprising
Semester:
SS 2018/2019
Course supervisor:
Supervising department: Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration:
Time allowance: full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Type of study: usual
Form of teaching:
lecture
Mode of completion and credits:
Exam (4 credits)
Course objective:
Protection of business ownership course follows the Introduction to Law courses. The aim of the course is to familiarize students with the general principles of legal aspects of enterprising in economic and political context. Core of the course is focused on the very principle of ownership, its legal protection and role in democratic society of free market. Special attention is paid to the questions of public protection of ownership including the principles of legal succession and protection of continuity and stability of enterprising environment. Above aspect are also examined in the specialized fields of real estate law, intellectual property law and related subjects. Special focus of the course is targeted on the efficiency and enforceability of the legal protection of enterprising environment. 
Course methods: A combination of theoretical teaching with practical solutions from the areas of national
and international economic practice.
 
Course content:
1.
Private and public law protection of ownership in business matters (allowance 2/0)
2.
Posession, Use; Disposition rights of owner (allowance 2/0)
3.Legal limitations of ownership rights (allowance 2/0)
4.Rules of expropriation (allowance 2/0)
5.
Judiciary and extrajudiciary protection of ownership (allowance 2/0)
6.Co – ownership rules (allowance 2/0)
7.Registred Capital of corporations (allowance 2/0)
8.Business Capital of Corporations (allowance 2/0)
9.Family businesses, Joint property of spouses (allowance 2/0)
10.
Real estate ownership protection (allowance 2/0)
11.
Rules of Condominium (allowance 2/0)
12.
Rules of Inheritance ; Corporate succesion (allowance 2/0)
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-Will analyze the risks and suggest the appropriate form of its solution
-
Will apply principles of legal regulation to practical execution of contracts
-
Will clarify specific principles of the ownership protection in business
-
Will describe fundamental principles both of private a and public law protection of ownership

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendance
Direct teaching
     Attendance of lectures24 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
12 h
     Ongoing evaluation
12 h
     Composing of individual (seminar) work12 h
     Composing of presentation
4 h
     Preparation for final test24 h
Total
88 h
 
Assessment methods:
Requirement type
Daily attendance
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation
0 %
Term paper
25 %
Mid-term test(s)
25 %
Final test50 %
Final oral exam0 %
Total100 %
 
Course completion:
Course completion - Part time mode of study:

In order to successfully pass the module students will have to complete
all of the following:
 
Attendance (10%) - active participation in 60% of lessons
Final test (90%)


Assessment scale (given by the sum of % points, max. 100):
100 - 90 excellent
89 - 75 very good
74 - 60 good
59 – 0 unsatisfactory


 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
ELIÁŠ, K. -- SVATOŠ, M. ÚZ č.900. Nový občanský zákoník 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-920-8.
ÚZ č.901. Zákon o obchodních korporacích 2014.: Rejstřík. Redakční uzávěrka 26.3.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-921-5.
ÚZ č. 791 k 6.4.2010. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. Parlament, ministerstva.: Ombudsman. Antidiskriminační zákon. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-808-9.
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady - ÚZ č. 586. Ostrava: Sagit, 2006. 224 p. ISBN 80-7208-592-1.
HURDÍK, J. Občanské právo hmotné.: Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-377-3.
Zákony 2012 II. Aktualizace II/4.: Občanský soudní řád. Trestní zákoník. Trestní řád. Český Těšín: Poradce, 2012.
MUCHA, I. Proměny práva a společnosti. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015. 174 p. Monografie. ISBN 978-80-7380-596-8.
SYRUČEK, V. -- SABOTINOV, V. Realitní právo. 1st ed. C.H. Beck, 2018. 1042 p. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
Language of instruction: English
CZECH, P. Act N 89/2012 Coll. (Czech) Civil Code.  [online]. 2012. URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Civil-Code.pdf.
SELLS, W. Intro to Civil Law Legal Systems. INPROL 2009.  [online]. 2009. URL:  https://www.fjc.gov/sites/default/files/2015/Introduction%20to%20Civil%20Law%20Legal%20Systems.pdf.
KOLEKTIV. A Brief Introduction to Czech Commercial Law. 1st ed. München: Verlag Dr. Hut, 2010. ISBN 978-3-86853-604-1.
FERRIS, K. -- MARSON , J. Business Law. Oxford : Oxford University Press, 2018. 744 p. ISBN 978-0-19-876628-5.
MACDONALD , E. -- ATKINS, R. Koffman & Macdonald's Law of Contract. Oxford: Oxford University Press, 2018. 640 p. ISBN 978-0-19-875284-4.

Recommended:
Language of instruction: Czech
BOHÁČEK, M. -- JAKL, L. Právo duševního vlastnictví. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2002. 324 p. ISBN 80-245-0463-4.
PAUKNEROVÁ, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1st ed. Praha: C.H.Beck, 2008. 409 p. ISBN 978-80-7400-034-8.
PAUKNEROVÁ, M. -- TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století IV.: Proměny soukromého práva. 1st ed. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1687-2.
ÚZ č. 789 k 29.3.2010. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2010. ISBN 978-80-7208-806-5.
WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní.: 5. aktualizované vydání. 5th ed. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-726-3.
MUCHA, I. Sociologie pro právníky: sociologie a právo v mediálním věku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 265 p. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-288-2.
Language of instruction: English
VALDHANS, J. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis, 57 p. ISBN 978-961-6842-74-7.
LAW, J. -- MARTIN, E A. A Dictionary of Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955124-8.
FINCH , V. Corporate Insolvency Law. Perspectives and Principles. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 616 p. ISBN 0-52-187810-1.
JONES, A. -- SUFRIN, B. EC Competition Law, Second Edition. Oxford: Oxford University Press 2004, 2004.
MIALON, H M. -- RUBIN, P H. Economics, Law, and Individual Rights. London New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-77281-5.

Study plans:
Field of study N-EM-GPP Law in the Global Business Environment, full-time form, initial period WS 2018/2019, place of teaching Mladá Boleslav
Track N-EMCZ-NMPP International Business and Law, full-time form, initial period SS 2018/2019, place of teaching Mladá Boleslav
 
Run in the period of: WS 2020/2021, SS 2019/2020, WS 2019/2020, WS 2018/2019, SS 2017/2018, WS 2017/2018 (and older)
Course tutor:
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer)
JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. (supervisor)
Teaching language:
Czech, English
Room:
Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Lucie Bydžovská on 12/11/2018.

Type of output: