Sylabus předmětu IP - Informatika podniku (ŠAVŠ - LS 2018/2019)

     Čeština          Angličtina          

Název: Informatika podniku
Semestr: LS 2018/2019
Garant předmětu: Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: Státní bakalářská zkouška
Dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální, konzultační
Forma výuky: přednáška, cvičení
Způsob ukončení: zkouška (4 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty informačních systémů podniku, dále s aspekty jejich navrhování, řízení a dalšího rozvoje. Srovnává možné metody a přístupy z hlediska funkčních a finančních přínosů. Navrhuje možnosti provázanosti informačních systémů s "okolím" podniku. Stanovuje rizika a přínosy integrace podnikového informačního systému do skupiny samostatných podnikatelských subjektů.
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Informace, informatika, informační společnost (dotace 2/0)
2.Aplikace osobní informatiky, ERP (dotace 2/0)
3.Business Inteligence, e-Business, Mobilní obchodování (dotace 2/0)
4.CRM -- řízení vztahu k zákazníkům
ECM -- řízení podnikového obsahu
(dotace 2/0)
5.Technické prostředky, software, informační a komunikační prostředky (dotace 2/0)
6.Integrace aplikací, Portál (dotace 2/0)
7.Rozvoj a provoz podnikové informatiky, Outsourcing (dotace 2/0)
8.Application service provider, Řízení podnikové informatiky (dotace 2/0)
9.Bezpečnost v informatice (dotace 2/0)
10.Užitek z IS/IT,Informační strategie (dotace 2/0)
11.Výdaje IS/IT (dotace 2/0)
12.Přínosy IS/IT (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Analyzuje využívání informačních technologií ve firmě
-Hodnotí přínosy zavedení informačních technologií ve firmě
-Stanovuje požadavky firmy na vybavení informačními technologiemi
-Vybere informační systém a jeho dodavatele podle požadavků podniku

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku28 h
     Příprava na průběžné hodnocení14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce14 h
     Příprava na závěrečnou ústní zkoušku20 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích25 %
Vypracování semestrální práce0 %
Prezentace25 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Kombinované studium: semestrální práce na zadané téma
Prezenční studium: docházka, prezentace na zadané téma

Ústní zkouška
 
Podpora distančních forem studia:
Učební opora - průvodce studiem předmětu pro studenty kombinované formy studia
GÁLA, L. -- ŠEDIVÁ, Z. -- POUR, J. Podniková iformatika.: 3., aktualizované vydání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5457-4.
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
GÁLA, L. -- ŠEDIVÁ, Z. -- POUR, J. Podniková iformatika.: 3., aktualizované vydání. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5457-4.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
BASL, J. -- BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy.: Podnik v informační společnosti. 3.,aktualizované a doplněné vydání. 3. vyd. Praha: GRADA, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.

Studijní plány:
Obor N-EM-GPP Globální podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPFR Globální podnikání a finanční řízení podniku, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-GPM Globální podnikání a marketing, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Obor N-EM-PEMP Podniková ekonomika a management provozu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMPP Mezinárodní podnikání a právo, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NRMDR Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NFMP Finance v mezinárodním podnikání, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
Specializace N-EMCZ-NMM Mezinárodní marketing, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019, místo výuky Mladá Boleslav
 
Vyučován v období: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 14. 2. 2019.

Typ výstupu: