Course syllabus ZZPS - Employees, employers and social- and health insurance systems (ŠAVŠ - WS 2018/2019)

     Czech          

Název:
Zaměstnanec, zaměstnavatel a parafiskální systémy
Semestr:
ZS 2018/2019
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Katedra ekonomie a práva (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce:
-- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Jana Šťastná dne 6. 9. 2018.

Type of output: