Course syllabus CJZ - Cizí jazyk pro zaměstnance (ŠAVŠ - WS 2018/2019)

     Czech          

Název:
Cizí jazyk pro zaměstnance
Semestr: ZS 2018/2019
Garant předmětu:
Mgr. Pavlína Příbramská
Garantující pracoviště: Katedra jazykové přípravy a interkulturních kompetencí (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
zápočet (0 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Stephen Mark Bauer, BBA (cvičící)
Mgr. Alena Bednárová (cvičící)
PhDr. Alena Bednářová (cvičící)
Ing. Martina Beránek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Bradáč, Ph.D. (cvičící)
Bc. Barbora Bukovanová (cvičící)
Ing. Lucie Bydžovská (cvičící)
Ing. Hana Čáslavová (cvičící)
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Ioana Giurgiu, M.A. (cvičící)
Mgr. Radka Hakl Picková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Alena Halířová (cvičící)
Ing. Zuzana Hejhalová (cvičící)
Milan Hencl, BA (cvičící, zkoušející)
Mgr. Renata Hloušková (cvičící)
Ing. David Holman, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lada Honzáková (cvičící)
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Jaderná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Hana Jahodová, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. (cvičící)
Ing. Martin Juhas (cvičící)
Mgr. Petr Kasal (cvičící)
Ing. Kateřina Kulhavá, M.A. (cvičící)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (cvičící)
Philip Mayall (cvičící)
Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Pechová, Ph.D. (cvičící)
Zuzana Preňková (cvičící)
Mgr. Pavlína Příbramská (garant)
Julia Ridley (cvičící, zkoušející)
Ing. Lenka Rutterlová (cvičící)
Ing. Denisa Římalová, M.A. (cvičící)
Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Tomáš Stárek, DiS. (cvičící)
Ing. David Staš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA (cvičící)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Vojtěch Štilec (cvičící)
Mgr. Petr Šulc (cvičící)
Oldřich Zouhar (cvičící)
PhDr. Martina Žáčková (cvičící)
Vyučován v jazyce:
ruština, angličtina, němčina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 4. 9. 2018.

Type of output: