Course syllabus PM - Legal aspects of marketing (ŠAVŠ - WS 2017/2018)

     Czech          English          

Course title:
Legal aspects of marketing
Semester:
WS 2017/2018
Course supervisor:
JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D.
Supervising department:
Department of Law and Economics (ŠAVŠ)
Prerequisites for registration:
Time allowance:
full-time, 2/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/8 (lectures per period / seminars per period)
Type of study:
usual
Form of teaching:
lecture
Mode of completion and credits:
Exam (2 credits)
Course objective:
-- item not defined --
 
Course methods:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
After completing the course, student:
 
-
Will clarify consumer protection principles in marketing context
-Will describe fundamental principles both of private and public law regulation of advertising.

Teaching methods and workload (hours of workload):
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
Direct teaching
     Attendance of lectures
24 h8 h
     Consultations with teacher (part-time form of study)
2 h
4 h
Self-study
     Course reading and ongoing preparation
6 h8 h
     Composing of presentation
2 h
0 h
     Preparation for final test22 h
36 h
Total
56 h
56 h
 
Assessment methods:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation10 %
10 %
Presentation
40 %
0 %
Final test50 %90 %
Total
100 %
100 %
 
Course completion:
none
 
Support for combined/distance forms of study:
-- item not defined --
 
Reading list:
Basic:
Language of instruction: Czech
ÚZ č. 881 Občanský zákoník a související předpisy podle stavu k 23.1.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-902-4.
MORAVEC, O. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-52-6.
ÚZ č.921. Insolvence. Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná podpora. Významná tržní síla podle stavu k 1.11.2012.: Věcný rejstřík insolvenčního zákona, oficiální a pracovní názvy jeho paragrafů. Ostrava: Sagit, 2013. ISBN 978-80-7208-944-4.
-, -. ÚZ č 963 Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, technické požadavky, bezpečnost. Ostrava: Sagit, 2013. 112 p.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. 1st ed. V Praze: C.H. Beck, 2014. 364 p. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.
CHALOUPKOVÁ, H. -- HOLÝ, P. Autorský zákon.: Komentář. 4th ed. Ostrava: C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7400-732-2.
HRUDA, O. Srovnávací reklama. 1st ed. C.H. Beck, 2015. 132 p. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-561-9.

Recommended:
Směrnice č. 2010/13/EU, o audiovizuálních mediálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů
Language of instruction: Czech
WINTER, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 p. ISBN 80-7201-654-7.
HOLÝ, P. -- CHALOUPKOVÁ, H. Regulace reklamy. Komentář. Praha: C. H.BECK, 2009. 336 p. ISBN 978-80-7400-180-2.
TELEC, I. -- TŮMA, P. ÚZ Autorské právo, průmyslová práva. Ostrava: Sagit, 2013. 208 p.
HORÁČEK, R. et al. Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zaměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář. 2., podstatně doplněné vydání. 2nd ed. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008. 543 p. ISBN 978-80-7400-058-4.
KINDL, J. -- SVOBODA, P. -- MUNKOVÁ , J. Soutěžní právo . Praha: C.H.Beck, 2012. 648 p. ISBN 978-80-7400-424-7.
HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: Linde, 1995.
ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví.: Česká právní ochrana 2. 1st ed. Brno: Doplněk, 2006. ISBN 80-7239-198-4.
TELEC, I. -- TŮMA, P. Přehled práva duševního vlastnictví (1). Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. Brno: Jan Šabata, 2007.

Study plans:
Field of study B-EM-BAS Business Administration and Sales, full-time form, initial period WS 2014/2015, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-EOE Business Administration and Sales, full-time form, initial period WS 2014/2015, place of teaching Mladá Boleslav
Field of study B-EM-BAS Business Administration and Sales, part-time form, initial period WS 2014/2015, place of teaching Mladá Boleslav
 
Run in the period of: WS 2020/2021, SS 2019/2020, WS 2019/2020, SS 2018/2019, WS 2018/2019, WS 2016/2017 (and older)
Course tutor:
JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Teaching language:
Czech, English
Room: Mladá Boleslav


Last modification made by Ing. Lucie Kočí on 02/21/2018.

Type of output: