Course syllabus VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality (ŠAVŠ - SS 2016/2017)

     Czech          

Název:
Vybrané kapitoly z managementu kvality
Semestr:
LS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-
Demonstruje pojetí systémů řízení v praxi a novodobé trendy managementu kvality v automobilovém průmyslu
-
Interpretuje technické aspekty managementu kvality (testování, měření) a použije vhodné metody a nástroje plánování a zlepšování kvality
-
Vysvětlí specifika managementu kvality v předsériové fázi a sériové fázi životního cyklu výrobku v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2016/2017 (a starší)
Vyučující předmětu:
Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 15. 11. 2016.

Type of output: