Course syllabus VKMK - Vybrané kapitoly z managementu kvality (ŠAVŠ - WS 2016/2017)

     Czech          

Název: Vybrané kapitoly z managementu kvality
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Demonstruje pojetí systémů řízení v praxi a novodobé trendy managementu kvality v automobilovém průmyslu
-Interpretuje technické aspekty managementu kvality (testování, měření) a použije vhodné metody a nástroje plánování a zlepšování kvality
-Vysvětlí specifika managementu kvality v předsériové fázi a sériové fázi životního cyklu výrobku v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 31. 10. 2016.

Type of output: