Course syllabus ENT - Entrepreneurship (ŠAVŠ - SS 2015/2016)

     Czech          

Název: Entrepreneurship
Semestr: LS 2015/2016
Garant předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Garantující pracoviště: Katedra financí a účetnictví (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: -- obsah této položky nebyl definován --
Forma výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení: zkouška (6 kreditů)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Aplikuje moderní analytické metody pro posouzení růstového potenciálu nové firmy nebo projektu
-Definuje vhodnou právní formu a financování projektu
-Identifikuje klíčová rizika spojená s projektem
-Vyjádří kvalifikovaná doporučení pro exit strategii a předinvestiční a postinvestiční valuaci
-Vytvoří podnikatelský nápad a posoudí jeho ekonomický smysl

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, LS 2014/2015   (a starší)
Vyučující předmětu: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (garant)
Vyučován v jazyce: -- obsah této položky nebyl definován --
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Lucie Bydžovská dne 8. 6. 2016.

Type of output: