Sylabus předmětu PPDF - Počítačová prezentace a digitální fotografie (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Počítačová prezentace a digitální fotografie
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště: Katedra informatiky a kvantitativních metod (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (1 kredit)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s možnostmi pokročilé tvorby prezentací, detailního nastavení a využití nástrojů pro prezentaci. Naučit studenty zacházet s nástroji pro úpravy digitální fotografie a jejího použití v prezentacích a jiných dokumentech.
 
Výukové metody: Praktická výuka v PC učebně
 
Obsah předmětu:
1.MS PowerPoint (dotace 0/4)
 
a.Tvorba prezentace
b.Nastavení pokročilých parametrů prezentace
c.Propojení dat se soubory MS Excel
d.Práce s animacemi

2.Úpravy obrázků a digitálních fotografií pro použití v prezentacích a dalších dokumentech (dotace 0/8)
 
a.Změna rozlišení a komprese
b.Grafické vylepšení (barvy, jas)
c.Úpravy (vymazání/přidání objektů, rovnání horizontu a vertikál)
d.Uložení v různých formátech
e.Tvorba animovaných GIFů

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Vytvoří prezentaci s upravenými digitálními fotografiemi

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku6 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce10 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Vypracování semestrální práce100 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Samostatná semestrální práce.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013.: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4731-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
PIERCE, J. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Brno: Computer Press, a. s., 2008. 1120 s. ISBN 978-80-251-2066-8.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. Martin Juhas (cvičící, garant, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 31. 5. 2016.

Typ výstupu: