Sylabus predmetu PPDF - Počítačová prezentace a digitální fotografie (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Počítačová prezentace a digitální fotografie
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Ing. Martin Juhas
Garantující pracoviště:
Katedra informatiky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (1 kredit)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s možnostmi pokročilé tvorby prezentací, detailního nastavení a využití nástrojů pro prezentaci. Naučit studenty zacházet s nástroji pro úpravy digitální fotografie a jejího použití v prezentacích a jiných dokumentech.
 
Výukové metody:
Praktická výuka v PC učebně
 
Obsah předmětu:
1.
MS PowerPoint (dotace 0/4)
 
a.
Tvorba prezentace
b.
Nastavení pokročilých parametrů prezentace
c.Propojení dat se soubory MS Excel
d.Práce s animacemi

2.
Úpravy obrázků a digitálních fotografií pro použití v prezentacích a dalších dokumentech (dotace 0/8)
 
a.
Změna rozlišení a komprese
b.
Grafické vylepšení (barvy, jas)
c.
Úpravy (vymazání/přidání objektů, rovnání horizontu a vertikál)
d.Uložení v různých formátech
e.
Tvorba animovaných GIFů

 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Vytvoří prezentaci s upravenými digitálními fotografiemi

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
12 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku6 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce10 h
Celkem28 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
24 %
Vypracování semestrální práce76 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Samostatná semestrální práce, účast ve výuce.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013.: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-4102-1.
ŠIMEK, T. Office 2013 podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4731-6.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
PIERCE, J. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Brno: Computer Press, a. s., 2008. 1120 s. ISBN 978-80-251-2066-8.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Martin Juhas dne 1. 10. 2019.

Typ výstupu: