Course syllabus TRP - Team problem solving in substandard conditions (ŠAVŠ - WS 2015/2016)

     Czech          

Název: Týmové řešení problémů v nestandardních podmínkách
Semestr: ZS 2015/2016
Garant předmětu: Mgr. Petr Kasal
Garantující pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: seminář
Způsob ukončení: zápočet (1 kredit)
Cíl předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Výukové metody: -- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Dokáže odhadnout svoji roli při spolupráci v týmu.
-Dokáže popsat základní cíle a metody teambuildingových aktivit.
-Zvládne připravit a zrealizovat týmovou aktivtu s určeným cílem.

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Způsob hodnocení:
žádné
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Mgr. Petr Kasal (garant)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 29. 2. 2016.

Type of output: