Sylabus předmětu VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupu (ŠAVŠ - ZS 2016/2017)

     Čeština          Angličtina          

Název: Vybrané otázky z oblasti nákupu
Semestr: ZS 2016/2017
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s vybranými otázkami z oblasti nákupu, které pokrývají téměř všechny nákupní činnosti, které zajišťuje Škoda Auto, útvar Nákup. Dále pak představit některé související doprovodné kompetence nutné k realizaci obchodních případů.
 
Výukové metody: − Přednášky
− Exkurze
- Manažerské hry
− Příklady z praxe (Best practices)
− Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Všeobecný nákup ve ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/4)
2.Úloha nákupu ve firmě v automobilovém průmyslu (dotace 0/2)
3.Exkurze u dodavatele (dotace 0/2)
4.Plánování projektů z pohledu Nákupu, ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/2)
5.Poptávkové řízení (dotace 0/2)
6.Měření výkonnosti dodavatelů koncernu WV/ŠKODA AUTO a.s. (dotace 0/2)
7.Zahraniční projekty z pohledu nákupu (dotace 0/2)
8.Exkurze u dodavatele (dotace 0/2)
9.Vybrané obchodní případy (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní přínosy inovativních nákupních strategií
-Rozezná nejnovější trendy v oblasti nákupních procesů
-Rozpozná základní východiska řízení oddělení Nákupu v automobilovém průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech20 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku24 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce40 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích50 %
Vypracování semestrální práce50 %
Celkem100 %
 
Způsob hodnocení:
Vypracování semestrální práce v rozsahu min. 3 stran A4, kde se studenti vyjádří k přínosu absolvovaného předmětu včetně kritických připomínek a námětů ( min. 1 strana A4) a konkrétně okomentují jednotlivé přednášky, kde porovnají dosud získané teoretické znalosti s informacemi, které dostanou v rámci jednotlivých přednášek (min. 9 řádků textu na každou přednášku, tj. cca 2- 3 strany A4)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
TOMEK, G. -- VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 384 s. ISBN 978-80-247-1479-0.
SYNEK, M. -- A KOLEKTIV. Manažerská ekonomika.: 5., aktualizované a doplněné vydání. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Doporučená:
Obchodní podnikání. Retail management Pražská, L. Jindra, J. Management Press (2002) ISBN 80-7261-059-7

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2015/2016   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Vyučován v jazyce: čeština
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedla Ing. Zuzana Hejhalová dne 19. 12. 2016.

Typ výstupu: