Course syllabus OP - Odborná praxe (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Odborná praxe
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Předpoklady pro zápis:
Dotace hodin:
prezenční, 0/400 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení:
zápočet (15 kreditů)
Cíl předmětu:
1. Formou zapojení studenta do praktické odborné činnosti dále rozvíjet jeho teoretické znalosti a dovednosti nabyté během studia.
2. Zvládnout aplikaci teoretických znalostí a dovedností pro řešení reálných problémů odborné praxe.
3. Motivovat studenta pro získávání dalších znalostí v následném studiu.
4. Rozvíjet dovednosti nezbytné pro zvládnutí interpersonálních vztahů v pracovním procesu – soft skills.
5. Usnadnit studentovi vstup na trh práce.
 
Výukové metody:
1. Souvislá odborná praxe v předepsaném rozsahu vykonávaná u některého ze smluvních partnerů ŠAVŠ v ČR nebo zahraničí.
2. Průběžná odborná praxe v předepsaném rozsahu vykonávaná u některého ze smluvních partnerů ŠAVŠ v ČR.
3. Souvislá nebo průběžná odborná praxe vykonávaná u dalších organizací v ČR nebo zahraničí. V tomto případě musí být před zahájením praxe smluvně ošetřena mezi ŠAVŠ a organizací poskytující praxi.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Samostudium
     Zpracování samostatné (seminární) práce
20 h
Odborná praxe na pracovišti
400 h
Celkem
420 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Vypracování závěrečné zprávy, předložení potvrzení o absolvování praxe včetně hodnocení praktikanta
100 %
Celkem
100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení praxe provádí garant příslušného studijního oboru, případně jím pověřený akademický pracovník školy.
Hodnocení probíhá na základě předloženého potvrzení o vykonané praxi včetně hodnocení praktikanta a závěrečné zprávy z praxe. Hodnocení zadává příslušný pracovní ŠAVŠ do AIS.
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Petr Šulc dne 20. 11. 2015.

Type of output: