Sylabus predmetu PGS1 - Projekt Green Solutions modul 1 (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Čeština          Angličtina          

Název:
Projekt Green Solutions modul 1
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin: prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu:
normální
Forma výuky: cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Absolvováním předmětu získá student přehled o historii, organizační struktuře, sektoru, technologiích, produktech trhu a finančních výsledcích vybrané společnosti v oblasti logistiky. Seznámí se s novými poznatky a trendy na poli Green Logistics a alternativními postupy a řešeními, dále pak se zhodnocením rizik vybraných řešení z pohledu jejich výhod a nevýhod.
 
Výukové metody:
přednáška, seminář, workshop, exkurze, školení
 
Obsah předmětu:
1.
Green Logistics - Innovative Solutions (dotace 16/20)
 
a.
Sustainable supply chain management
b.
Tools for green transport measurement
c.
Ecological aspects of packing and storage
d.
Cooperation management -- sustainable solutions
e.
Distribution and CO2 emissions
f.
Innovative solutions in sustainable logistics
g.Innovative solutions in ŠKODA AUTO logistics
h.
Lean methods in automotive industry
i.
Quality management in automotive industry

2.
Practical workshops on green solutions (dotace 0/8)
 
a.
Writing case study/report
b.
Presentation skills training

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech
44 h
0 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku10 h
0 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce15 h0 h
     Zpracování prezentace
15 h0 h
Celkem
84 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
20 %
0 %
Vypracování semestrální práce
40 %
0 %
Prezentace
40 %
0 %
Celkem100 %0 %
 
Způsob hodnocení:
aktivní účast na všech částech výuky včetně exkurzí, minimálně 80%
týmová práce na projektu, odevzdání případové studie nebo reportu dle zadání
závěrečná prezentace výsledků projektu
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Angličtina
CUTHBERTSON, R. -- EWER, G. -- CETINKAYA, B. Sustainable Supply Chain Management: Practical Ideas for Moving Towards Best Practice. Berlin: Springer, 2011. 304 s. ISBN 978-3-64212-022-0.
MORANA, J. Sustainable Supply Chain Management. London: Wiley-ISTE, 2013. 224 s. ISBN 978-1-84821-526-9.
THOMAS, G. How to do your Case Study: A Guide for Students and Researchers. London: SAGE Publications Ltd, 2011. 248 s. ISBN 978-0-85702-563-0.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2015/2016 (a starší)
Vyučující předmětu:
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA (garant)
Vyučován v jazyce:
čeština, angličtina
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Mgr. Luděk Švejdar dne 1. 12. 2017.

Typ výstupu: