Course syllabus SRDOV - Simulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název:
Simulace řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů
Semestr:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující pracoviště:
Předpoklady pro zápis:
žádné
Dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky:
cvičení
Způsob ukončení:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Cílem předmětu je dát studentům možnost prakticky si vyzkoušet a uplatnit nabyté znalosti z předchozích oborových předmětů. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím participace ve výukové simulaci zaměřené na řízení dodavatelského řetězce v mezinárodním prostředí.
 
Výukové metody:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - rozdělení studentů do týmů, představení simulace, zdůraznění základních vztahů ve hře, ovládání simulace, nastavení procesu hraní (dotace 0/3)
2.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - druhé kolo simulace (dotace 0/3)
3.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - třetí kolo simulace (dotace 0/3)
4.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - čtvrté kolo simulace (dotace 0/3)
5.Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - páté kolo simulace (dotace 0/3)
6.
Výuková simulace Supply Chain & Channel Management - šesté kolo simulace, uzavření hry, prezentace výsledků jednotlivými týmy, analýza dobrých a špatných rozhodnutí, hodnocení studentů/týmů (dotace 0/3)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Přímá výuka
     Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech18 h18 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku
38 h
38 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce
28 h
28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
24 %
24 %
Vypracování semestrální práce26 %26 %
výsledek simulace50 %50 %
Celkem
100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Hodnocení předmětu se zakládá na účasti, na výsledku simulace a na vypracování zprávy pro zhodnocení hry
Úspěšně předmět absolvuje student, který se řádně účastní týmové hry, přípravy hodnotící zprávy a obhájí při závěrečné prezentaci výsledek týmu.

Hodnocení nevyhověl, příp. nezapočteno obdrží student, který zneužil týmového charakteru hry, neúčastnil se všech částí simulace a nedostatečně participoval na průběhu kurzu.


Aktivní účast na simulaci
Za aktivní účast v každém kole simulace student získá 4 body (až 24 bodů)
Výsledek simulace
Za výsledek v simulaci lze získat až 50 (v případě nejvyššího skóre) bodů
Za výslednou zprávu lze získat až 26 bodů
 
Podpora distančních forem studia:
V dokumentovém serveru je uložen studijní materiál popisující pravidla a ovládání simulace
 
Literatura:
Doporučená:
Cadotte, E.R., Bruce, H.J. Management of Strategy in the Marketplace, South-Western College Pub. 2002 (Online stojí jedna kapitola 1USD (17 USD za celou knihu), hardcopy je za 45 USD)

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období:
ZS 2013/2014, ZS 2012/2013, LS 2011/2012, ZS 2011/2012 (a starší)
Vyučující předmětu:
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky:
Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. dne 17. 4. 2015.

Type of output: