Course syllabus VPLP - Vybrané případy z logistické praxe (ŠAVŠ - Sklad předmětů)

     Czech          English          

Název: Vybrané případy z logistické praxe
Semestr: -- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu: Ing. David Holman, Ph.D.
Garantující pracoviště: Katedra řízení výroby, logistiky a kvality (ŠAVŠ)
Předpoklady pro zápis: žádné
Dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/8 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Typ studia předmětu: normální
Forma výuky: přednáška
Způsob ukončení: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Cíl předmětu:
Seznámit studenty s vybranými případy z logistické praxe, které pokrývají téměř všechny logistické činnosti, které zajišťuje Škoda Auto, útvar Logistika značky. V jednotlivých přednáškách bude management tohoto útvaru postupně seznamovat studenty s jednotlivými logistickými procesy.
 
Výukové metody: − Přednášky
− Exkurze
- Manažerské hry
− Příklady z praxe (Best practices)
− Případové studie
 
Obsah předmětu:
1.Plánování logistiky ve Škoda Auto (dotace 2/0)
2.Dodávky "JIS" (dotace 2/0)
3.Logistika v procesu vzniku výrobku a jeho zavedení do výroby (dotace 2/0)
4.Plánování a řízení výrobního programu (dotace 2/0)
5.Dispozice nakupovaných dílů a materiálů (dotace 2/0)
6.Transport dílů a materiálů (dotace 2/0)
7.Logistické systémy (dotace 2/0)
8.Sklady a materiálové hospodářství -- Exkurze v provozu (hala U6) (dotace 2/0)
9.Logistický proces pro výrobu v zahraničí (dotace 2/0)
10.CKD Centrum Škoda Auto -- Exkurze v provozu (dotace 2/0)
11.Optimalizační projekty v automobilovém průmyslu (dotace 2/0)
12.Operativní logistika a Green logistic, TEST (dotace 2/0)
 
Výstupy předmětu:
Po úspěšném absolvování předmětu student:
 
-Objasní přínosy inovativních logistických strategií
-Rozezná nejnovější trendy v logistickém řízení v automobilovém průmyslu
-Rozpozná základní východiska řízení oddělení Logistiky v automobilovm průmyslu

Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     Účast na přednáškách24 h16 h
     Konzultace s vyučujícím (kombinovaná forma studia)0 h4 h
Samostudium
     Průběžná příprava na přímou výuku18 h14 h
     Zpracování samostatné (seminární) práce28 h50 h
     Příprava na závěrečný test14 h0 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích40 %0 %
Vypracování semestrální práce40 %100 %
Absolvování závěrečného testu20 %0 %
Celkem100 %100 %
 
Způsob hodnocení:
Podmínky získání zápočtu:
- účast na přednáškách
- vypracování semestrální hodnotící práce v rozsahu 1x A4
- absolvování závěrečného testu (látka probraná na přednáškách + Pernica, 1. díl, kapitola 4.4.2 včetně exkurzu Logistické řetězce v automobilovém průmyslu)
 
Podpora distančních forem studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
GROS A KOLEKTIV, I. Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT Praha, 2016. 512 s. ISBN 978-80-7080-952-5.
Jazyk výuky: Angličtina
CHRISTHOPER, M. Logistics and Supply Chain Management. Great Britain: Pearsoned education limited, 2005. ISBN 0-273-68176-1.

Studijní plány:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v období: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017   (a starší)
Vyučující předmětu: Ing. David Holman, Ph.D. (garant)
Vyučován v jazyce: čeština, angličtina
Místo výuky: Mladá Boleslav


Poslední změnu provedl Ing. Aleš Kutín dne 2. 9. 2019.

Type of output: